เปิดโผ 50 แบรนด์ FMCG ซื้อสูงสุดของโลก โคคา-โคลา ครองแชมป์

กันตาร์ เวิร์ลดพาแนลรายงานผลการจัดอันดับแบรนด์ที่มีการตัดสินใจเลือกซื้อสูงสุดประจำปี 2559 พบโคคาโคลาครองแชมป์แบรนด์ยอดฮิตระดับโลก 

บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์) จำกัด วิจัยพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคเชิงลึกในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการบริโภคสูง หรือ FMCG (Fast Moving Consumer Goods) ได้จัดทำผลสำรวจข้อมูลวิจัย และการจัดอันดับแบรนด์ที่มีการตัดสินใจเลือกซื้อสูงสุดประจำปี 2559 (2016 Brand Footprint Report และ Brand Footprint Global Ranking Top 50) ในแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุด โดยแยกกลุ่มสินค้า 4 กลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม (Beverage) กลุ่มสินค้าอาหาร (Food) กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม (Health & Beauty) และกลุ่มสินค้าในครัวเรือน (Home Care)

การสำรวจครั้งนี้จัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบคอนซูเมอร์พาเนล (Consumer Panel) ที่เน้นที่ตัวผู้บริโภค เป็นการใช้ฐานกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างขนาดใหญ่ ทั้งผู้บริโภคทั้งที่เป็นคนเมืองและอยู่ในเขตต่างจังหวัด ในลักษณะเป็นครัวเรือนในสัดส่วนที่ให้ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้สามารถใช้เป็นตัวแทนแสดงผลพฤติกรรมการซื้อของประชากรทั่วประเทศกว่า 22.2 ล้านครัวเรือน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากตะกร้าสินค้าผ่านเทคโนโลยีกันตาร์ แอป-Panel Smart” ที่พัฒนาบนสมาร์ทโฟนรองรับทั้งระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ แล้วนำมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยดัชนี Consumer Reach Point (CRP) ซึ่งเป็นอัตราการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจริงๆ

ผลวิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจแบรนด์ชั้นนำกว่า 1.53 หมื่นแบรนด์ สำหรับสินค้า FMCG 200 กลุ่ม กับจำนวนการตัดสินใจซื้อถึง 3 แสนครั้ง โดยใช้ฐานกลุ่มตัวอย่าง 4.12 แสนครัวเรือน ครอบคลุม 5 ทวีป รวม 43 ประเทศทั่วโลก และเก็บรวบรวมการตัดสินใจเลือกซื้อแบรนด์สินค้าถึง 1.765 ล้านครั้งของผู้ซื้อสินค้า FMCG ในช่วงระยะเวลา 5 ปี พบว่าแบรนด์ที่ติดอันดับที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุด 10 อันดับ เรียงตามลำดับ ดังนี้ โคคาโคลา, คอลเกต, ไลฟ์บอย, แม็กกี้, เป๊ปซี่, เนสกาแฟ, เลย์, Indo Mie, เนสท์เล่ และซันซิล


ที่มา : Brand Footprint Global Ranking Top 50 โดยบริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล  (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ KWP

สำรวจจา 15,300 แบรนด์ทั่วโลก ในกลุ่มสินค้า 200 กลุ่มสินค้า FMCG ด้วยรูปแบบ “Consumer Panel” ผ่านกลุ่มตัวอย่างกว่า  412,000 ครัวเรือน ครอบคลุมถึง 5 ทวีป รวม 43 ประเทศทั่วโลก จากการตัดสินใจเลือกซื้อแบรนด์สินค้า 1,765,000 ครั้งของเหล่านักช้อปสินค้า FMCG ในช่วงระยะเวลา 5 ปี