เปิดพฤติกรรม “คุณแม่” 4.0 ที่แบรนด์ต้องจับให้อยู่หมัด

มาร์เก็ตบัซซ บริษัทวิจัยข้อมูลบนมือถือในประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหน่วยธุรกิจของ Buzzebees (บัซซี่บีส์) ได้เปิดเผยผลวิจัย “เสียงจากคุณแม่แท้ๆ” ที่มีลูกน้อยวัย 0-3 ปี จำนวน 1,000คน พบว่าแม่เป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆ สำหรับลูกน้อยเป็นหลัก สูงถึง 63% โดยมือถือเป็นสิ่งที่ทำให้เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของกลุ่มแม่

รวมถึงการเปลี่ยนมุมมองและอิทธิพลของช่องทางออนไลน์ กลุ่มคุณแม่ในปัจจุบันนี้เป็นกลุ่มคนยุคใหม่ที่เติบโตมากับการหาข้อมูลต่างๆ ผ่านทางมือถือ และชอบที่จะแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขของลูกผ่านทางมือถืออีกด้วย

63% ของกลุ่มคุณแม่จะเป็นผู้ตัดสินใจหลัก โดยอีก 37% เป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ตัดสินใจหลักร่วมกับคุณแม่ ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม

อาหารเป็นประเภทสินค้าที่มีการซื้อมากที่สุด รองลงมาคือของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้าและของเล่นเสริมทักษะ

กลุ่มคุณแม่ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกน้อยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,500-7,500 บาท โดยจะขึ้นอยู่กับรายได้ของครอบครัวด้วย

ในอดีต กลุ่มคุณแม่จะขอคำแนะนำจากแม่ของพวกเขา แต่กลุ่มคุณแม่ในยุคนี้ มีการเชื่อมต่อมากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะทางมือถือและทางอินเตอร์เน็ต คุณแม่ยุคนี้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นพ่อแม่ พลังของโซเชียลมีเดีย รวมถึงโฆษณาออนไลน์และโฆษณาทางทีวี เป็นช่องทางที่ใหญ่ที่สุด

รองลงมาคือการอ่านข่าวสารและบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเด็ก ซึ่งเป็นช่องทางที่คุณแม่ใช้มากกว่าคำแนะนำจากครอบครัวและเพื่อนฝูง บ่งบอกได้ว่ากลุ่มคุณแม่มองหาแหล่งข้อมูลที่กว้างมากขึ้นกว่าในกลุ่มของคนสนิท

ข้อมูลยังสนับสนุนให้เห็นว่า กลุ่มคุณแม่เห็นว่ากิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆ มีผลมากที่สุดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าให้กับลูกน้อย สูงถึง 38% ซึ่งมากกว่าคำแนะนำจากครอบครัวและเพื่อนฝูง 16% การโฆษณา15% คำแนะนำจากคุณหมอ 14% และผลการวิจัยอ้างอิงจากมุมมองของกลุ่มคุณแม่13%

จากข้อมูลของการซื้อสินค้าสำหรับลูกน้อย ร้านค้าแบบดั้งเดิม (ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต) เป็นช่องทางสำหรับซื้อสินค้าที่กลุ่มคุณแม่นิยมมากที่สุดสูงถึง 92% โดยมีช่องทางทางอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางอันดับที่ 2 อยู่ที่ 58%

กลุ่มคุณแม่ยังเปิดใจกว้างในการเปลี่ยนแบรนด์ในการให้นมและผ้าอ้อมซึ่งจะต้องมีเหตุผลที่ดีในการเปลี่ยนผลสำรวจพบว่ามีการเปลี่ยนยี่ห้อนมผงถึง 58% และเปลี่ยนยี่ห้อผ้าอ้อมถึง 65% ในช่วงลูกวัย0-3 ปี โดยข้อมูลพบว่าเหตุผลในการเปลี่ยนแบรนด์ขึ้นอยู่กับประโยชน์ของสินค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ ราคาและโปรโมชั่น เป็นอีกเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ

มร. แกรนท์ บาร์โทลี่ ประธานบริหารของ Marketbuzz ให้ความเห็นว่า “ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสำรวจนี้ มีการเก็บข้อมูลภายในหนึ่งสัปดาห์ในขณะที่โลกการตลาดทุกวันนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง เวลาถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผู้จัดการแบรนด์ต้องการข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยเฉพาะปริมาณการตัดสินใจเชิงยุทธวิธีจำนวนมากที่เกิดขึ้นในสินค้าหมวดหมู่นี้

“มือถือได้เปลี่ยนแปลงวิธีการในการตัดสินใจของกลุ่มคุณแม่ พวกเขาใช้มือถือในการค้นหาข้อมูล ให้ความรู้กับตนเอง ในการซื้อสินค้า และในการตัดสินใจต่างๆ อยู่ตลอดทั้งวัน ดังนั้น แบรนด์ต่างๆ มีโอกาสมากยิ่งขึ้นในการเข้าถึงกลุ่มคุณแม่”