“กลุ่มจิราธิวัฒน์” ซื้อถือหุ้น “เนชั่น” ต่อจาก “คีรี” กุมสื่อ 2 ค่าย “บางกอกโพสต์-เนชั่น”

รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับรายงานการได้มาของหุ้น บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (มหาชน) โดยบริษัท CHIT LOM LIMITED ในสัดส่วน 9.6359%  ของสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยบริษัท CHIT LOM LIMITED ได้ซื้อหุ้นมาจาก บริษัท DIGITAL SKY HOLDINGS LIMITED ในสัดส่วน 9.6359%  ของสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  

ทั้งนี้ บริษัท CHIT LOM LIMITED เป็นธุรกิจของกลุ่มตระกูลจิราธิวัฒน์  ได้เข้ามาซื้อหุ้นจากบริษัท DIGITAL SKY HOLDINGS LIMITED ซึ่งเป็นธุรกิจของ คีรี กาญจนพาสน์ ประธาน บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ที่ถือหุ้นในเนชั่น เป็นอันดับ 2 จำนวนหุ้น 391,972,000 หุ้น ในสัดสวน 9.64% รองจาก บริษัท นิวส์ เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือเป็นอันดับ 1 ด้วยสัดส่วน 9.96%

หลังการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ ส่งผลให้ ตระกูลจิราธิวัฒน์ กลายเป็นเจ้าของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 2 ค่าย คือ บางกอกโพสต์ และเนชั่น ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 2 หัวใหญ่ของไทย โดยก่อนหน้านี้ สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เจ้าของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์ และล่าสุดได้มาซื้อหุ้นต่อจากกลุ่มคีรี ในนามบริษัท บริษัท CHIT LOM LIMITED และกลายเป็นผู้ถือหุ้นของเนชั่น มัลติมีเดีย ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์เนชั่น ช่องเนชั่นทีวี ช่อง now, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ