ไทยรัฐประกาศ “ลดคน” แล้ว! เปิดโครงการลาออกสมัครใจทุกระดับส่งท้ายปี 61

สื่อสิ่งพิมพ์ยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบาก ล่าสุด ค่ายสื่อยักษ์ใหญ่ ไทยรัฐ ได้ออกประกาศ “โครงการลาออกด้วยความสมัครใจ” แล้ว

โดยระบุว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์สิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายต่อสภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้สภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าบริษัทฯ จะได้พยายามประคับประคองธุรกิจสิ่งพิมพ์ในทุกวิถีทางอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตาม บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องลดโครงสร้างและอัตรากำลังคน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ บริษัทจึงมีนโยบายให้พนักงานประจำ ในสังกัด บริษัท วัชรพล จำกัด ทุกระดับ สมัครเข้าโครงการลาออกด้วยความสมัครใจ โดยได้รับความช่วยเหลือ มีรายละเอียดตามประกาศ ดังนี้

ทั้งนี้ พนักงานที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ให้กรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 17-30 ธันวาคม 261

โดยผลตอบแทนตามโครงการ ประกอบไปด้วย

  1. เงินช่วยเหลือตามอายุงาน โดยให้นับอายุงานตั้งแต่วันเข้าทำงาน จนถึง 31 มกราคม 2562
  2. เงินช่วยเหลือพิเศษอีก 30 วัน

โดยพนักงานที่ได้รับพิจารณาอนุมัติ จะพ้นสภาพการเป็นพนักงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเช็ค ในวันที่ 30-31 มกราคม 2562 ประกาศเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ลงชื่อ ยิ่งลักษณ์ วัชรพล ประธานกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ สำหรับเม็ดเงินโฆษณาสื่อหนังสือพิมพ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มียอด 555 ล้านบาท ติดลบ 17.41 % และสำหรับยอด 11 เดือนที่ผ่านมา มียอด 5,589 ล้านบาท ลดลง 20.95% เป็นการลดลงต่อเนื่อง.