สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ออกแนวปฏิบัติช่วงเดือนตุลาคม 2560

วันที่ 15 .. ที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดือนตุลาคม .. 2560 ดังต่อไปนี้

1. แนวปฏิบัติเรื่องการปรับหน้าเว็บไซต์เพื่อถวายความอาลัย

เนื่องจากสื่อออนไลน์ประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว การใช้เทคนิคคลุมทั้งหน้าเว็บไซต์ด้วยเฉดสีเทา (Grayscale) อาจส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอได้อย่างสบายตา หรือไม่สามารถแยกสีสันของรูปภาพและวิดีโอได้ จึงขอเสนอทางเลือกในการปรับหน้าเว็บไซต์ 2 แนวทาง ดังนี้

1) ปรับสีเฉพาะสีตัวอักษร และสีพื้นหลัง โดยพิจารณาใช้สีโทนเข้มแทนสีจัดจ้าน ส่วนรูปภาพและวิดีโอบนหน้าเว็บไซต์ควรคงสีสันตามปกติไว้ หรือ

2) ใช้สีหน้าเว็บไซต์ได้ตามปกติ โดยเพิ่มแถบข้อความหรือสัญลักษณ์ด้านบนของหน้าเว็บไซต์เพื่อถวายความอาลัย

ทั้งนี้ ขอให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละกองบรรณาธิการสื่อออนไลน์ โดยคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ และความรู้สึกของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ โดยการปรับหน้าเว็บไซต์เพื่อถวายความอาลัย สามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 1 ไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 และสามารถปรับหน้าเว็บไซต์เป็นรูปแบบปกติได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สื่อโซเชียลมีเดีย อาทิ เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, ยูทูปขององค์กรสื่อ ควรปรับสีภาพประจำตัว (Profile Picture) และรูปแบบเนื้อหาบนภาพปก (Cover) ให้เหมาะสมในช่วงการถวายความอาลัย

2. แนวปฏิบัติเรื่องการนำเสนอเนื้อหา

ตั้งแต่วันที่ 13-29 ตุลาคม 2560 ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และนโยบายของกองบรรณาธิการ แต่ละองค์กร

3. แนวปฏิบัติเรื่องโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายบนสื่อออนไลน์

วันที่ 13 และ 21-29 ตุลาคม 2560 แนะนำให้งดการลงโฆษณาเชิงพาณิชย์ แต่สามารถลงโฆษณาเชิงประชาสัมพันธ์เพื่อถวายความอาลัยได้ โดยพิจารณาเนื้อหาและรูปแบบให้มีความเหมาะสม และควรพิจารณาใช้โทนสีที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 เป็นช่วงวันที่มีการออกทุกข์แล้ว ควรระมัดระวังการประชาสัมพันธ์ข้อความในลักษณะการถวายความอาลัย และให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ตามที่ กสทช. กำหนด

ที่มา : mgronline.com/Cyberbiz/detail/9600000095214