9 เดือน เม็ดเงินโฆษณา 7.9 หมื่นล้าน ติดลบ 8.69%

นีลเส็น ประเทศไทย เปิดผยถึง งบโฆษณาที่ใช้ในสื่อต่างๆ ช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (มกราคมกันยายน 2560) มีมูลค่ารวม 79,025 ล้านบาท ลดลง 8.69%

สื่อโฆษณาใช้งบสูงสุด ยังคงเป็น ทีวีอนาล็อกช่องเดิม 32,495 ล้านบาท แต่ใช้ลดลง -16.64% ตามมาด้วยทีวีดิจิทัล 17,222 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +3.27% หนังสือพิมพ์ 5,826 ล้านบาท ลดลง –21.22%

สื่อโรงภาพยนตร์ 5,113 ล้านบาท ใช้เพิ่ม +21.22%, สื่อนอกบ้าน 4,728 ล้านบาท +12.73%, สื่อรถประจำทาง 4,561 ล้านบาท +16.38%, สื่อวิทยุ 3,406 ล้านบาท -17.77%

เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม 2,325 ล้านบาท -18.08%, นิตยสาร 1,450 ล้านบาท -35.76%, อินเทอร์เน็ต 1,162 ล้านบาท -13.09%, สื่อในห้างสรรพสินค้า 737 ล้านบาท +33.76%

สื่อที่ใช้เพิ่มเมื่อเทียบกับ 9 เดือนของปี 2559 คือ ทีวีดิจิทัลสื่อโรงภาพยนตร์สื่อนอกบ้าน สื่อรถประจำทาง และสื่อในห้างสรรพสินค้า

ส่วนที่ติดลบ ทีวีอนาล็อก หนังสือพิมพ์ วิทยุ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียมนิตยสาร อินเทอร์เน็ต

ESTIMATED TOTAL ADVERTISING EXPENDITURE BYMEDIUMExclude Section : Classified, House ads YTD Sep 2017 VS YTD Sep 2016 BAHT MILLIONS

10 แบรนด์ใช้งบโฆษณาสูงสุด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 60)

อันดับ 1 ยังเป็นของกระทะโคเรียคิง 956 ล้านบาท ถึงแม้ว่าช่วงกลางปีจะลดงบโฆษณาลง แต่ช่วงต้นปีมีการใช้งบโฆษณาต่อเนื่องสูง จึงทำให้ภาพรวมของทั้ง 9 เดือนยังติดอันดับแรก ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด

อันดับ 2 โค้ก 658 ล้านบาท อันดับ 3 โตโยต้ารถยนต์นั่ง 580 ล้านบาท อันดับ 4 โตโยต้า ปิกอัพ 541 ล้านบาท อันดับ 5 ช้างคอร์ปอเรชั่น 507 ล้านบาท อันดับ 6 โทรศัพท์มือถือ ออปโป้ 493 ล้านบาท อันดับ 7 ธนาคารออมสิน 483 ล้านบาท อันดับ 8 เทสโก้ โลตัส 468 ล้านบาท อันดับ 8 โทรศัพท์มือถือ วีโว่ 455 ล้านบาท และดีแทค 420 ล้านบาท

แบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาลดลง คือ โคเรียคิง โค้ก โตโยต้า และเทสโก้ โลตัส ส่วนแบรนดใช้เพิ่มขึ้น ช้าง คอร์ปอเรชั่น ออปโป้ ธนาคารออมสิน  วีโว่ และดีแทค

10 องค์กรใช้งบโฆษณาสูงสุด

อันดับ 1 ยูนิลีเวอร์ 3,064 ล้านบาท อันดับ 2 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 1,585 ล้านบาท อันดับ 3 บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล หรือ พีแอนด๋จี 1,447 ล้านบาท อันดับ 4 บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่นส์ (โคเรีย คิง) 1,117 ล้านบาท

อันดับ 5 ตรีเพชร อีซูซุ 1,050 ล้านบาท อันดับ 6 เนสท์เล่ (ไทย) 973.9 ล้านบาท อันดับ 7 โคคา-โคลา (ประเทศไทย) 973.6 ล้านบาท อันดับ 8 ไทยเบฟเวอเรจ 946 ล้านบาท อันดับ 9 บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ ประเทศไทย (นีเวีย) 936 ล้านบาท และอันดับ 10 สำนักงานนายกรัฐมนตรี 929 ล้านบาท

องค์กรใชงบเพิ่มในเดือนนี้ มีแค่ 3 ราย คือ พีแอนด์ จี, ไทยเบฟเวอเรจ และสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เหลือใช้งบลดลง


หมายเหตุ

สื่อกลางแจ้ง (outdoor) และสื่อเคลื่อนที่ (transit):มีการรวมข้อมูลจาก JCDecaux สำหรับข้อมูลจากสื่อในสนามบินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 และข้อมูลของสื่อ outdorr และ transit จาก JCDecaux ได้ถูกรวมเข้าไว้ในรายงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 

นีลเส็นได้มีการเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลสื่อกลางแจ้ง (outdoor) เช่น สื่อเคลื่อนที่ (transit)ป้ายบิลบอร์ดป้ายโฆษณาบนทางเท้า, สื่อในสนามบิน และอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2559 เป็นต้นมา

อินเทอร์เน็ต – ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2559 นีลเส็นได้มีการขยายการเก็บข้อมูลโมษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุม 50 เว็บไซต์ยอดนิยม และ 10 เว็บไซต์ยอดนิยมบนมือถือ

สำหรับภาพรวมการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดกรุณาอ้างอิงข้อมูลจาก DAAT

สื่อในห้าง – นีลเส็นได้มีการเพิ่มข้อมูล สื่อวิทยุในห้าง Big C และ 7 Eleven เข้ามาในฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ข้อมูลของสื่อในห้างTesco Lotus และ Big C ไม่ได้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของนีลเส็น

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา ได้มีการเพิ่มสื่อที่บริหารจัดการโดยบริษัท Plan B เข้ามาในฐานข้อมูลของสื่อกลางแจ้งสื่อเคลื่อนที่และสื่อในห้าง