จากเครื่องใช้ไฟฟ้าสู่รถไฟฟ้า ! AJA ลงขันตระกูลลีนุตพงษ์ ตั้งบริษัทร่วมทุนขายรถไฟฟ้า EV แบรนด์ BYD จากจีน

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA รายงานต่อประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 .. 60 อนุมัติจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อบริษัท ไรเซน เอนเนอร์จี จำกัด เพื่อนำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle:EV) ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Charging Station) และโรงงานผลิตแบตเตอรี่ และโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ “BYD” จากประเทศจีน

บริษัทใหม่ดังกล่าว มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น 45% ร่วมกับนายอภิชาติ ลีนุตพงษ์ ถือหุ้น 25% , นายบรมกช ลีนุตพงษ์ ถือหุ้น 10% , นายรณชัย จินวัฒนาภรณ์ ถือหุ้น 10% , นายนัยสันต์ จันทรศรี ถือหุ้น 5% และนายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ ถือหุ้น 5%

ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจใหม่ดังกล่าวเป็นการร่วมทุนกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท และเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจหลักของบริษัทอีกด้วย ตลอดจนสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอในอนาคต โดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทสำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังมีมติให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัท เอเจ เวนดิ้ง จำกัด (AJV) ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนเงินไม่เกิน 16.50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ลงทุนตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ โดยมีระยะเวลากู้ยืม เมื่อมีการเพิ่มทุน หรือภายใน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี ซึ่งเท่ากับหรือไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทโดยเฉลี่ย ซึ่งจะเริ่มเบิกงวดแรกภายในไตรมาส 4/60

ที่มาของบริษัท AJA  โดย อมร มีมะโน เป็นผู้ก่อตั้ง เดิมคือ บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ AJD ต่อมาเดือนมิถุนายน 1560 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อ และชื่อย่อหลักทรัพย์ เป็น เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ใช้ชื่อย่อว่า AJA  โดยธุรกิจหลักของ AJA นำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า, ตู้เติมเงินออนไลน์ เอเจเติมสบาย,บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ และตู้ขายน้ำอัตโนมัติ

ที่มา : mgronline.com/stockmarket/detail/9600000105228