รายได้ของบริษัทหลักๆ ในกลุ่ม เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Search Entertainment) ในปี 2559