ออมสิน ปลื้ม จัดงาน “Smart SMEs Smart START UP” ครั้งแรก มีผู้เข้าชมงานกว่า 5,000 ราย เกิด Business Matching จำนวนมาก และยอดขอสนับสนุนเงินทุนอีกกว่า 1,000 ล้านบาท

ธนาคารออมสิน ปลื้ม จัดงาน “Smart SMEs Smart START UP” ครั้งแรก คึกคัก ผอ.ออมสิน เผย ตลอด 3 วัน มียอดผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน ขณะที่ยอดขอสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SMEs สินเชื่อ Startup และการร่วมลงทุน (Venture Capital) ภายในงานทะลุกว่า 1,000 ล้านบาท เตรียมเพิ่มศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs เป็น 80 ศูนย์ทั่วประเทศในปีหน้า จาก 18 ศูนย์ เพื่ออำนวยความสะดวกได้อย่างเข้าถึงและคล่องตัวมากขึ้น

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงผลการจัดงาน “Smart SMEs Smart START UP” ว่า ตลอดการจัดงาน 3 วันตั้งแต่วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน มีประชาชนและผู้ประกอบการเข้ารับการปรึกษาด้านสินเชื่อและการร่วมลงทุนจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีแนวคิด และอยากต่อยอดไอเดีย กว่า 70% และอีก 30% เป็นผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้ว และต้องการเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ คิดเป็นวงเงินขอสินเชื่อ SMEs และ Startup ทั้งสิ้น 154.5 ล้านบาท และ Venture Capital 900 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการอีกเป็นจำนวนมากที่สนใจเข้ารับการอบรมด้านการตลาด, การเงิน, การจัดการ จากฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup ของธนาคารฯ ที่จัดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอีกด้วย

ขณะเดียวกัน มีธุรกิจที่เข้ามาขอรับคำปรึกษาและให้ธนาคารออมสินร่วมลงทุนหรือ Venture Capital อีกจำนวนกว่า 30 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และพลังงานทดแทน ซึ่งวงเงินที่ต้องการจำนวน 10 – 50 ล้านบาท ต่อธุรกิจ

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้กำหนดวงเงินไว้ประมาณ 10,000 ล้านบาท สำหรับปล่อยกู้ให้กับธุรกิจ SMEs และ Startup ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งปัจจุบันธนาคารฯ ได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้วเกือบ 3,000 ล้านบาท และได้กำหนดวงเงินไว้อีก 2,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนผ่านการร่วมลงทุนหรือ Venture Capital ปัจจุบันธนาคารฯ ได้อนุมัติร่วมลงทุนไปแล้วกว่า 225 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 460 ล้านบาท

จากข้อมูลตัวเลขต่างๆ ของกลุ่มผู้เข้าชมภายในงานเป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจจริง โดยมองว่าการจัดงาน Smart SMEs Smart START UP ครั้งนี้ของธนาคารเป็นการรวมผู้ประกอบการในธุรกิจ SMEs และ Startup ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมหรือ Smart Enterprise ซึ่งพบว่ามีจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาปรึกษาพูดคุยหาข้อมูลเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจ โดยธนาคารออมสินพร้อมที่จะเป็นแหล่งเงินทุน” นายชาติชาย กล่าว

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวย้ำว่า ผลการจัดงานตลอด 3 วันที่ผ่านมาสะท้อนภาพถึงความสำเร็จตามที่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Start Up Commitee) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup โดยที่ธนาคารออมสินเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนธุรกิจนี้มาอย่างต่อเนื่อง และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนักธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ ดันเป็น Innovation Hub ของประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ SMEs และ Startup กลุ่มนี้ให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดธุรกิจตามนโยบายพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ต้องการคำปรึกษาสามารถเข้ารับบริการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs จำนวน 18 ศูนย์ ทั่วประเทศ โดยในปี 2561 นี้ ธนาคารฯ จะเพิ่มเป็น 80 ศูนย์ ทั่วประเทศ เพื่อสอดรับกับความต้องการในปัจจุบัน