10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ร่วงปี 61 ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ! ธุรกิจความเชื่อมาแรงติดโผ

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการวิจัยทางธุรกิจ

10 อันดับธุรกิจเด่น 2561

 1. ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์ ขยับจากอันดับ 4 ปีนี้ (2560) มาเป็นอันดับที่ 1 ตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และนโยบายอินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้านของรัฐบาล
 2. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม ยังคงอยู่อันดับต้นๆ ตามกระแสการรักษาสุขภาพและบริการทางการแพทย์ของไทยที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง
 3. ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกมากขึ้น
 4. ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมทาผิว 
 5. ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และธุรกิจด้านปิโตรเลียมและพลาสติก
 6. ธุรกิจโมเดิร์นเทรด ธุรกิจบริการทางด้านการเงิน และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแนวใหม่
 7. ธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
 8. ธุรกิจด้านการศึกษา และธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 9. ธุรกิจประกันภัย  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจด้านความเชื่อ 
 10. ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจร้านเสริมสวย 

10 อันดับดาวร่วง ของปี 2561

 1. ธุรกิจหัตถกรรมที่ไม่มีนวัตกรรม 
 2. ธุรกิจด้านการผลิตเหมืองแร่
 3. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสาร และธุรกิจเช่าหนังสือ
 4. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายซีดีและดีวีดี 
 5. ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 
 6. ธุรกิจเคเบิลทีวี 
 7. ธุรกิจผลิตสินค้าเกษตร ยาง ปาล์ม ข้าว
 8. ธุรกิจร้านขายมือถือมือ 2 
 9. ธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิม
 10. ธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ต

หลักเกณฑ์พิจารณา ดูจากด้านยอดขาย ต้นทุน ส่วนต่างของยอดขายต่อต้นทุน หรือกำไรสุทธิ ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงและภาวะการแข่งขัน และพิจารณาจากความต้องการและความสอดคล้องกับกระแสนิยม รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่จะมีส่วนสนับสนุนและบั่นทอนการดำเนินธุรกิจ.