“THE FORESTIAS” เมืองที่ธรรมชาติและสังคมอยู่ร่วมกัน สู่สมดุลแห่งความสุขที่ยั่งยืน


จากคำถามที่ว่า “ความสุขที่แท้จริงในชีวิตคืออะไร” นำไปสู่การค้นหาคำตอบมากมายมายของผู้ประกอบการอสังหาฯ ชั้นแนวหน้าอย่าง MQDC ที่ต้องการสร้างสรรค์โปรเจกต์ “THE FORESTIAS” ให้กลายเป็น เมืองแห่งความสุขที่คนทุกเพศทุกวัย สามารถใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความสมดุลท่ามกลางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน


แม้ว่า “ความสุขที่แท้จริงของชีวิต” จะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะค้นหาคำตอบเพราะความสุขของแต่ละคนนั้นแตกต่างและไม่เท่ากัน แต่จากการสำรวจและศึกษาก็พบว่าความสุขของคนเรานั้นเกี่ยวพันกับปัจจัยหลักๆ คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัว, ปฏิสัมพันธ์ในสังคม และ ระบบนิเวศธรรมชาติที่สมบูรณ์

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) จึงได้นำเอาความรู้ทั้งหมด มาสร้างสรรค์โมเดลโครงการที่อยู่อาศัยที่จะเป็นพื้นฐานของความสุขที่แท้จริงอย่าง THE FORESTIAS ให้เกิดขึ้น ซึ่งชื่อนี้มาจาก 2 คำรวมกันคือ “Forest” แปลว่า “ผืนป่าธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์” และคำว่า “Fantasia” ที่แปลว่า “ความมหัศจรรย์แห่งการสร้างสรรค์ที่ไม่รู้จบ”

การจะสร้างสรรค์ความมหัศจรรย์ดังกล่าวให้เกิดขึ้นต้องอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ THE FORESTIAS เป็นเมืองที่จะมาเติมเต็มวิสัยทัศน์ของนครแห่งความสุขที่ยั่งยืนครั้งแรกในโลก พันธมิตรดังกล่าว ได้แก่

 • Foster and Partners ที่ปรึกษาการออกแบบวางผังและงานสถาปัตยกรรม
 • EEC Engineering Network ร่วมวิจัยและพัฒนางานระบบอาคาร ตามแนวทาง Sustainnovation ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเข้ามาสร้างต้นแบบของงานระบบอาคารที่เน้นความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการ
 • Atelier Ten ร่วมทำวิจัย ศึกษาและวางแผนการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมไปถึงระบบนิเวศให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการใช้นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมการออกแบบและการก่อสร้างเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาโครงการชั้นนำของโลก เคยฝากผลงานได้แก่ การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ และ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์
 • ITEC Entertainment จะเป็นผู้สร้างสรรค์ประสบการณ์และสันทนาการที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการ เพื่อทำให้ผู้อยู่อาศัยและผู้เยี่ยมเยือนโครงการได้พบกับประสบการณ์  ที่พิเศษสุด ผู้เคยออกแบบ Entertainment Experience ให้กับ ดิสนีย์แลนด์, ดิสนีย์แลนด์ ซี และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เป็นต้น
 • Six Sense ร่วมบริหารและให้บริการด้านการบริหารโรงแรมและที่อยู่อาศัย รวมทั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่เข้ามาร่วมทำการศึกษา ซึ่งนับเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่  ที่มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการออกแบบพื้นที่และดีไซน์ของโปรเจกต์นี้ ที่มีต่อสุขภาพมนุษย์

 

THE FORESTIAS เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ Mixed-Use Lifestyle โมเดลแรกของโลกที่จะสร้างนิยามของความสุขที่แท้จริง ซึ่งต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 4 หมวดใหญ่ หรือ Eternal 4 ประกอบด้วย คือ

  1. 50 Shades of Nature
   “มนุษย์มีความสุข เมื่อได้อยู่กับธรรมชาติ”
   THE FORESTIASจึงสร้างพื้นที่สีเขียวที่ไม่ใช่แค่สวน แต่เป็นป่าที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ที่มนุษย์อยู่ได้ ซึ่งเป็นโครงการแรกของโลกที่มีผืนป่าและพื้นที่สีเขียวมากถึง 50% พืชพันธุ์กว่า 38 สายพันธุ์ และสัตว์กว่า 123 สายพันธุ์ บนพื้นที่เดียวกันให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนได้อย่างสมดุลโดยมีการไล่ระดับพื้นที่ป่าธรรมชาติ 4 ระดับ ได้แก่ ป่าทึบ (Deep Forest) ป่าเพื่อผู้อยู่อาศัย (Resident Forest) ป่าแอดเวนเจอร์และศูนย์รวมกิจกรรม (Forest Center) และพาวิลเลี่ยนสไตล์ธรรมชาติ (Forest Pavilion) ซึ่งผืนป่านี้จะเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโครงการทั้งหมด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนและบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาพักผ่อนและแอบอิงธรรมชาติขนาดใหญ่ภายในพื้นที่โครงการ
  2. Connecting 4 Generations
   “คนเราจะมีความสุขเมื่ออยู่กับครอบครัว”THE FORESTIAS 
   ดีไซน์พื้นที่ความอบอุ่นให้กับครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นสุขครอบคลุมถึง 4 เจนเนเรอชั่น ภายในพื้นที่ที่อยู่อาศัยเดียวกันหรือดีไซน์ความเป็นส่วนตัวได้ด้วยรูปแบบที่อยู่อาศัยเฉพาะบุคคล แต่ยังสามารถไปมาหาสู่เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและกัน อาทิ ปู่ย่า ตายาย สามารถทำกิจกรรมกับลูกหลาน อย่างการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือลูกหลานได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตของปู่ย่าตายาย เป็นต้น ทำให้เกิดความอบอุ่น เรื่องพูดคุย และความกลมเกลียวกันในครอบครัว
  3. Community of Dreams


   “เมืองที่ดีต้องสามารถเดินไปได้ทุกที่” THE FORESTIAS ส่งเสริมให้ผู้อาศัยมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งกับผู้คน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองที่ให้คนได้มาออกกำลังกาย ทั้งเดิน ปั่นจักรยาน มีลานเล่น ทำกิจกรรมนอกบ้าน มีตลาด สวนพักผ่อน และศึกษาธรรมชาติต้นไม้และสัตว์บนผืนป่าเปิด หรือตั้งแคมป์ โดยเฉพาะเรื่อง Transport System เมืองนี้ สามารถสั่งของได้ด้วยโดรน มีเลนสำหรับรถที่ไม่มีคนขับ ซึ่งนอกจากจะมีระบบนิเวศสมบูรณ์แล้ว ยังเป็น Smart City ได้ตลอดเวลา

  4.  Sustainnovation for Well-being


   “นวัตกรรมจะไม่ใช่แค่เพื่อคุณภาพชีวิตดี แต่ต้องส่งเสริมให้มนุษย์ดูแลรักษาธรรมชาติและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา” นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนถูกนำมาใช้ในโปรเจกต์ THE FORESTIAS อย่างเช่น


   ระบบ CUP
   จะลดจำนวนหน่วยทำความร้อนที่จะเกิดขึ้นในที่อยู่อาศัย เช่น คอมเพรสเซอร์แอร์ โดยระบบนี้ จะรวมความร้อนไปรวมที่จุดเดียว แล้วส่งน้ำเย็นให้เปลี่ยนเป็นแอร์เย็นหล่อเลี้ยงบ้านผู้อยู่อาศัย ดังนั้น อุณหภูมิในบริเวณผู้อยู่อาศัย จะลดลงจากภายนอก 2-3 องศา และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ออกสู่อากาศถึง 30,000 ตันต่อปี เทียบเท่ากับปลูกต้นไม้ 750,000 ต้น หรือ ปลูกป่าถึง 30,000 ไร่


   ระบบการวางผังใต้ดิน Underground Tunnel
   ซึ่งจะนำระบบน้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ ไว้ใต้ดิน ทำให้บรรยากาศยังคงความเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ การบริหารจัดการน้ำในโครงการ จะไม่กระทบน้ำประปาสาธารณะ เพราะจะนำน้ำทั้งหมด มารีไซเคิล ไม่ปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ ด้วยระบบการจัดการน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีศักยภาพสูงนี้ ทำให้สามารถนำน้ำไปใช้กับผืนป่าขนาดใหญ่ของโครงการ ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำประปาในการบริหารจัดการผืนที่ป่าโมเดลนี้เป็นต้นแบบของเมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืนจนถึงขนาดคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เข้ามาร่วมทำการศึกษา เป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่ที่มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการออกแบบพื้นที่และดีไซน์ของโปรเจกต์นี้ที่มีต่อสุขภาพมนุษย์ ซึ่งการพัฒนาเมืองในโมเดลใหม่นี้ เป็นการผสมผสานการออกแบบอาคารให้ดีต่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับความหลากหลายทางธรรมชาติ และโครงสร้างที่ก่อให้เกิดกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ สิ่งนี้คือรากฐานของความสุข

…ถึงเวลาที่เราต้องกลับมาทบทวนความสุขที่แท้จริง เพื่อครอบครัวและคนที่เรารัก จินตนาการเมืองแห่งความสุข จะกลายเป็นจริงที่ THE FORESTIAS โครงการ Mixed-Use Lifestyle บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ รายล้อมด้วยโครงการที่อยู่อาศัย พื้นที่รีเทล อาคารและสำนักงาน ศูนย์สุขภาพ ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง โรงแรม 6 ดาวข้างๆผืนป่า คอนโด ศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนอนุบาล อาคารนวัตกรรมแห่งอนาคต ผืนป่าสันทนาการ พื้นที่กิจกรรมสำหรับชุมชน และนับเป็นครั้งแรกของการสร้างระบบนิเวศของผืนป่าที่สมบูรณ์ขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ บริเวณบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 5 – 7 โดยเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างปี พ.ศ. 2561 และจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565

 


“THE FORESTIAS – เดอะ ฟอเรสเทียส์” เมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืน

www.theforestias.com และ www.facebook.com/theforestias