ทีวีดิจิทัลหืดขึ้นคอ “วอยซ์ทีวี” เลย์ออฟ 127 คน หั่นรายการข่าวเหลือ 2 ช่วง มุ่งเน้นออนไลน์ ทำคลิปวิดีโอลงเว็บ

ทีวีดิจิทัล วอยซ์ทีวี เลิกจ้างพนักงาน 127 คน เพื่อปรับโครงสร้างองค์กร พร้อมลดรายการข่าวลงเหลือ 2 ช่วงเวลา และเน้นสื่อออนไลน์ ทำคลิปวิดีโอลงเว็บ หลังได้รับผลกระทบทางธุรกิจและคำสั่งหน่วยงานรัฐบ่อยครั้ง

เมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด เจ้าของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล วอยซ์ ทีวี ช่อง 21 เรียกพนักงานทั้งหมดชี้แจงการปรับโครงการสร้างองค์กร พร้อมกับออกแถลงการณ์ดังนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2561 จะมีการปรับโครงสร้างองค์กร ปรับผังรายการทีวี และพัฒนาการนำเสนอผ่านทุกช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ ปี 2561

ผลกระทบจากการเมืองทีวีดิจิทัลแข่งเดือด

ต้องทำงานภายใต้สถานการณ์การเมืองที่มีข้อจำกัดมาเกือบ 4 ปี ได้รับผลกระทบทางธุรกิจอันเนื่องมาจากคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่ควบคุมการเสนอข้อมูลข่าวสารอยู่บ่อยครั้ง แต่บริษัทฯ ได้พยายามรักษาสมดุลระหว่างเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และข้อจำกัดทางการเมืองที่ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่เท่าที่ทำได้ จึงยังทำให้ยังยืนหยัดอยู่ได้

นอกจากนี้ สถานการณ์ของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล เป็นอีกปัจจัยที่มีผลกระทบแทบทุกช่องอย่างถ้วนหน้า รวมถึงวอยซ์ ทีวีด้วยเช่นกัน ความจำเป็นในการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

หั่นข่าวเหลือ 2 ช่วง เน้นออนไลน์

วอยซ์ทีวีได้ปรับโครงสร้างองค์กรและธุรกิจดังนี้

ปรับสัดส่วนการผลิตรายการทีวีใหม่ เน้นรายการวิเคราะห์ข่าวคุณภาพ 2 ช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ด้วยการลดจำนวนรายการลง แต่เพิ่มช่วงเวลาการออกอากาศมากขึ้น

มุ่งเน้นการนำผ่านทางสื่อออนไลน์มากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีออโต้เมทต่าง ๆ รวมถึงการปรับระบบ Progressive Web Applications เพื่อรองรับการส่งวิดีโอคอนเทนต์ เพื่อรองรับผู้ชมรายการได้ทันทีทุกช่วงเวลา

เลิกจ้างพนักงาน 127 คน ผลจากการปรับสัดส่วนการผลิตรายการลง ทำให้ต้องปรับลดจำนวนพนักงานลง ด้วยการเลิกจ้างพนักงานจำนวน 127 คน โดยจะได้รับเงินค่าชดเชยไม่น้อยกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด แต่ส่วนหนึ่งที่ถูกเลิกจ้างยังคงร่วมงานในรูปแบบ Outsource กับบริษัทฯ

ทั้งนี้จากการจัดอันดับเรตติ้ง 25 อันดับทีวีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม-17 ธันวาคม 2560 พบว่า ช่องวอยซ์ทีวี อยู่ในอันดับสุดท้าย ด้วยเรตติ้ง 0.020.

ที่มา : mgronline.com/onlinesection/detail/9600000128846