“ธรรศพลฐ์” ควัก 8,279 ล้านบาท ซื้อหุ้น “แอร์เอเชีย” คืนจาก “ศรีวัฒนประภา”

หลังจากธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ขายหุ้นให้กับ ตระกูลศรีวัฒนประภา เจ้าของคิงส์ เพาเวอร์ ไปเมื่อมิถุนายน 2559 จำนวน 1,891 ล้านหุ้น สัดส่วน 39% ในราคา 4.20 บาท มูลค่าเกือบ 8 พันล้านบาท จนเหลือหุ้นอยู่แค่ 5% แต่แล้วธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ประกาศซื้อหุ้น บริษัท  เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด หรือ AAV กลับคืนมา

ธรรศพลฐ์ ได้ซื้อหุ้น AAV (ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 55 ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย) สัดส่วน 36.3% ในราคา 4.70 บาทต่อหุ้น รวมกว่า 1,761 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 8,279 ล้านบาท จาก วิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และครอบครัว

โดยก่อนหน้านี้ ธรรศพลฐ์ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 5 แต่หลังจากซื้อหุ้นในครั้งนี้ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วน 41.3 %

ส่วนเหตุผลในการเข้าซื้อหุ้น AAV กลับคืนมาจากครอบครัวศรีวัฒนประภา เพราะมีความผูกพันกับธุรกิจสายการบินที่ได้ลงมือลงแรงตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งสายการบิน และการถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวทำให้กำหนดทิศทางบริษัทได้แน่นอนมากขึ้น

ขอให้ความมั่นใจว่า ผมและทีมงานผู้บริหารสายการบินที่ร่วมก่อตั้งสายการบินกันมาตั้งแต่วันแรก ยังคงเป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่บริหารของไทยแอร์เอเชียต่อไป พร้อมกับพนักงานที่ทุ่มเทในการทำงานเต็มที่จนเรามีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศเป็นอันดับหนึ่ง

โดยได้วางแผนลงทุนใน ปี 2561 นี้ จะรับเครื่องบินใหม่จำนวน 7 ลำ และคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารอยู่ที่ 22 ล้านคน ในการมุ่งเจาะตลาดอาเซียน อินเดีย และจีน

การเข้าซื้อหุ้น AAV ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อขายหุ้น AAV จากครอบครัวศรีวัฒนประภา เสร็จสมบูรณ์ ธรรศพลฐ์ มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) โดยจะยื่นคำเสนอซื้อวันที่ 8 มกราคม 2561 เพื่อเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 58.7 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AAV ที่ราคาเสนอซื้อที่ 4.70 บาทต่อหุ้น.