มาแล้ว ! ซูเปอร์มาร์เก็ตจีน ไร้คนขาย สแกนหน้าเข้าร้าน-จ่ายเงิน

ซูเปอร์มาร์เก็ตไร้คนขายในเมืองเยียนไถ มณฑลซันตง เปิดบริการลูกค้าเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2017 (ภาพ ซินหวา)

ซินหวา–เมืองเยียนไถ มณฑลซันตง ผุดซูเปอร์มาร์เก็ตไร้คนขายจิงตง เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าลูกค้า และคลื่นวิทยุระบุตัวตน/จำแนกสิ่งต่างๆ

เมื่อลูกค้าไปยังซูเปอร์มาร์เก็ต จะผ่านระบบสแกนใบหน้า และเดินเข้าไปเลือกซื้อสินค้า โดยปราศจากผู้ให้บริการใดๆ เมื่อเสร็จสิ้นการซื้อของ ก็เดินออกมาสแกนใบหน้าจ่ายเงิน 

การดำเนินกิจการของซูเปอร์มาร์เก็ตไร้ผู้ขายและเจ้าหน้าที่บริการใดๆนี้ ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ สแกนใบหน้าลูกค้า และคลื่นวิทยุจำแนกสิ่งต่างๆ

เมื่อลูกค้าสามารถเดินเข้าไปยังซูเปอร์มาร์เก็ต จะต้องผ่านระบบสแกนใบหน้า (ซินหวา)
ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตไร้คนขาย (ภาพ ซินหวา)
ระบบอัตโนมัติสแกนใบหน้าลูกค้า ขณะจ่ายเงิน (ภาพ ซินหวา)

ที่มา : mgronline.com/china/detail/9610000000249