สมาคมแบงก์แจงเหตุ “พร้อมเพย์” ล่ม ประมวลผลผิดพลาด-เคลียร์เงินผู้ใช้ 2 หมื่นราย

ทำเอาป่วนไปตามๆ กันสำหรับ พร้อมเพย์ ประธานสมาคมแบงก์แจงกรณีพร้อมเพย์ขัดข้องเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา เกิดจาก ITMX ประมวลลค่าวันที่สิ้นปีผิดพลาด เชื่อหลังจากแก้ไขในครั้งนี้แล้ว เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาอีก พร้อมคืนเงินให้กับลูกค้าที่คงค้างข้ามวันซึ่งมีประมาณ 20,000 รายการแล้ว

ปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ได้ชี้แจงว่า ธนาคารผู้ให้บริการ ได้รับทราบปัญหาการโอนเงินข้ามธนาคารผ่านบริการพร้อมเพย์ ที่ผู้รับเงินปลายทางไม่ได้รับเงิน ธนาคารต่างๆ และ บริษัท ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จึงได้ตรวจสอบหาสาเหตุและขอปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 11:45 น. ของวนที่ 31 ธันวาคม เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้ใช้บริการ

สาเหตุมีดังนี้

• ระบบงาน ที่ใช้ที่บริษัท ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ มีการประมวลผลค่าวันที่สิ้นปีผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถโอนเงินไปยังธนาคารปลายทางได้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้พัฒนาระบบดำเนินการแก้ไข และ ระบบกลับมาเปิดให้บริการได้ในเวลา 14:45 น. ในวันเดียวกัน

• รายการโอนเงินที่ลูกค้าไม่ได้รับเงินภายในวันเดียวกันนั้น มีประมาณ 20,000 รายการ ธนาคารต่างๆและบริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไข นำเงินเข้าบัญชีผู้รับ ปัจจุบันทุกธนาคารได้คืนเงินให้กับลูกค้าครบถ้วนทุกรายแล้ว

• เหตุการณ์นี้นับเป็นความผิดพลาดครั้งแรกของบริการพร้อมเพย์ที่ให้บริการมาตั้งแต่เดือนมกราคมของปีที่ผ่านมา

• สาเหตุของความผิดพลาดนั้น เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรม และหลังจากการแก้ไขในครั้งนี้แล้ว เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาอีก

• สำหรับการแก้ไขระบบที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงนั้น มาจากการหาสาเหตุและประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ และต้องการทดสอบกับทุกธนาคารเพื่อให้มั่นใจว่าระบบของจะทำงานได้อย่างถูกต้อง

• ในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้านั้น ทุกธนาคารได้เร่งดำเนินการได้เร็วกว่ามาตรฐานที่เคยกำหนดร่วมกัน

• สำหรับลูกค้าที่ต้องโอนเงินข้ามธนาคารผ่านช่องทางอื่นแทนพร้อมเพย์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียม ธนาคารผู้ให้บริการทุกธนาคารจะคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทุกราย

ที่มา : mgronline.com/stockmarket/detail/9610000000649