รู้จัก MD คนใหม่ช่อง 7 “สมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง”

ได้เวลาสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ต้องขยับปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง ล่าสุดได้แต่งตั้งให้คนข่าว หน่อง-สมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง ให้ดำรงตำแหน่ง “รักษาการกรรมการผู้จัดการ” แทน “หน่อง-พลากร สมสุวรรณ” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

หน่องสมเกียรติ เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุ่นเดียวกับ “สรยุทธ สุทัศนะจินดาเริ่มทำงานกับช่อง 7 สี มาตั้งแต่ปี 2532 เริ่มต้นจากการเป็นผู้สื่อข่าวสายการเมือง ประจำรัฐสภา และทำเนียบรัฐบาล ต่อมารับหน้าที่ดูแลสายงานข่าวเฉพาะกิจการเมือง อาชญากรรม และข่าวพิเศษ คร่ำหวอดอยู่กับงานสายข่าวมาตลอดดังนี้

  • ปี 2552 รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายข่าว 
  • ปี 2554 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายข่าว
  • ปี 2555 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและรักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว
  • ปี 2555 ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว
  • ปี 2557 ตำแหน่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  • ปี 2561 ล่าสุดดำรงตำแหน่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
    สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7