สิงคโปร์ แอร์โชว์ 2561 – งานแสดงด้านอากาศยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ก้าวสู่อนาคตของอุตสาหกรรมการบินในยุคดิจิตอล

สิงคโปร์ แอร์โชว์ งานแสดงด้านอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย กลับมาอีกครั้ง สำหรับผู้ที่มีความชื่นชอบและสนใจในนวัตกรรมอากาศยานและสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัย ตอบรับความท้าทายของอุตสาหกรรมการบิน และความต้องการในการเดินทางทางอากาศที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล สายการบิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในการสร้างแผนภูมิการเติบโตของอุตสาหกรรม เข้าร่วมตอบโจทย์ด้านนวัตกรรมและระบบดิจิตอลที่เข้ามาแทนที่รูปแบบธุรกิจดั้งเดิม และกำหนดแนวทางอนาคตของอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในปี 2579 จะมีผู้โดยสารเดินทางโดยเครื่องบินมากถึง 7.8 พันล้านคน งานสิงคโปร์ แอร์โชว์ จะจัดขึ้นวันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2561

งานสิงคโปร์ แอร์โชว์เป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ ที่ผู้นำอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในอุตสาหกรรม จะได้พบปะเจรจาและสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกัน และนอกจากนี้สิงคโปร์ แอร์โชว์ยังเป็นประตูสำคัญสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความเติบโตในด้านอุตสาหกรรมการบินที่เร็วที่สุดในโลก ทำให้เอเชียแปซิฟิกเป็นที่ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้นำอุตสาหกรรมการบินที่จะมารวมตัวกันแลกเปลี่ยนความรู้ทางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการบิน โดยรายงานของ Knect365 Finance เว็บไซต์จัดหาข้อมูลเชิงลึกด้านการเงิน ระบุว่า ในอีกสองทศวรรษข้างหน้า ประเทศทางซีกตะวันออกของโลกจะกลายมาเป็นตลาดใหญ่แห่งการเดินทางทางอากาศ สิงคโปร์ที่เป็นหนึ่งในประเทศแนวหน้าด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในเอเชีย และเป็นประเทศที่มีกฎหมายเข้มงวดและโครงสร้างพื้นฐานที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมการบินในครั้งนี้

ในงานจะมีการนำเสนอนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการล้ำสมัย เช่นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบเครื่องบินไร้คนขับ และนวัตกรรมอุปกรณ์การบิน โดยมีบริษัทเข้าร่วมงานสิงคโปร์ แอร์โชว์กว่า 1,000 บริษัท จาก 50 ประเทศทั่วโลก โดยจะมีผู้จัดแสดงนิทรรศการจากบริษัทด้านการบินและอวกาศชั้นนำของโลกอย่าง แอร์บัส, เบลล์ เฮลิคอปเตอร์, โบอิง และ โรลส์รอยซ์ รวมถึงจะยังมีผู้จัดแสดงที่มีชื่อเสียงรายใหม่ๆ เช่น ฮอนด้าแอร์คราฟท์คัมปะนี IHSE Asia และบูมซุปเปอร์โซนิคอีกด้วย นอกจากนี้ งานสิงคโปร์ แอร์โชว์ จะยังมีการจัดแสดงเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินทหารที่ทันสมัยที่สุด และกิจกรรมการบินผาดโผนน่าตื่นตาตื่นใจที่พลาดไม่ได้

เหล่าผู้นำอุตสาหกรรมเตรียมมุ่งเน้นผลักดันการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับมือกับความต้องการในการเดินทางทางอากาศ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารพุ่งขึ้นถึง 4 พันล้านคนในปีนี้ โดยมีจัดการประชุมสุดยอดผู้นำการบินสิงคโปร์ แอร์โชว์ (SAALS) 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมแพนแปซิฟิกสิงคโปร์ รวมไปถึงถกประเด็นของโอกาสและความท้าทายที่มาพร้อมกับความต้องการในการเดินทางทางอากาศที่มีมากขึ้น รวมถึงหัวข้อเช่น แนวทางที่ยั่งยืนสำหรับการเติบโตของการเดินทางทางอากาศ พัฒนาการที่สำคัญและความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมด้านอากาศยานในอนาคต ในงานสิงคโปร์ แอร์โชว์อีกด้วย

นอกจากนี้ งานสิงคโปร์ แอร์โชว์จะยังเป็นสถานที่จัดการประชุมธุรกิจ ที่ผู้นำอุตสาหกรรมการบินจะมาร่วมอภิปรายในประเด็นร้อนต่างๆ อาทิ การรับมือกับความซับซ้อนของการโจมตีทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงทางระบบดิจิตอล และระบบขับเคลื่อนไร้คนขับ รวมถึงหัวข้ออื่นๆเช่น อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งรวมถึงการที่ระบบดิจิตอลช่วยพัฒนาจัดการข้อมูลและและความปลอดภัย หุ่นยนต์ การนำแนวคิด อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things) มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนา ที่ความก้าวหน้าเศรษฐกิจยังถูกขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมการผลิตเป็นส่วนใหญ่ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมฟังองค์ความรู้ในประเด็นของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไปพร้อมกับเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการบูรณาการโลกของการผลิตและผลักดันไทยเข้าสู่การเป็นสังคมดิจิตอลอย่างเต็มตัว

สิงคโปร์ แอร์โชวขับเคลื่อนการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับวิวัฒนาการของนวัตกรรม ให้ความรู้กับเยาวชนเพื่อกระตุ้นความสนใจและพัฒนาศักยภาพให้คนรุ่นใหม่ ที่จะมาเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมการบิน เพื่อเชื่อมการส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยการจัดโครงการริเริ่มต่างๆเช่น วันแห่งการเรียนรู้(Education Day) และ โครงการอบรมที่วิทยาเขตแอโรของสิงคโปร์ แอร์โชว์ Singapore Airshow Aero Campus (SAAC)

เกี่ยวกับสิงคโปร์ แอร์โชว์

สิงคโปร์ แอร์โชว์ ถือเป็นตลาดและเครือข่ายใหญ่สำหรับการบินระดับโลก รวมทั้งยังมีกิจกรรมการบินผาดโผนนานาชาติที่พลาดไม่ได้ ซึ่งจัดโดยบริษัทเอ็กซ์พีเรีย อีเวนท์ส ซึ่งทุกๆสองปีจะจัดเวทีสำหรับการประชุมระดับสูง ให้กับผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกเนการประชุมสุดยอดผู้นำการบิน สิงคโปร์ แอร์โชว์ (SAALS) รวมไปถึงการจัดงานร่วมกันในงานการประชุมสุดยอดผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินและการประชุมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมอากาศยานสิงคโปร์ (SATEC)

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.singaporeairshow.com

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสิงโปร์

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board – STB) เป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชั้นนำในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในภาคการบริการของสิงคโปร์ ด้วยการสร้างพันธมิตรกับพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรม และชุมชน ส่งผลให้การท่องเที่ยวสิงคโปร์สร้างให้สิงคโปร์เกิดภูมิทัศน์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นและหลากหลาย การท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้เปิดตัวแบรนด์แคมเปญใหม่ ภายใต้แนวคิด “Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสิงคโปร์ในฐานะจุดมุ่งหมายอันมีชีวิตชีวาที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ปลดปล่อยและแสดง passion ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stb.gov.sg และ www.visitsingapore.com หรือติดตามผ่านทวิตเตอร์ได้ที่ @STB_sg (https://twitter.com/stb_sg)