“เจ๊ติ๋ม” ทีวีพูล บนเส้นทางวิบาก ทีวีดิจิทัล “ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย”