CEO เวียดนามบนสงครามน้ำดำ ตอน 2 (จบ)

บริษัทเป๊ปซี่เข้ามาเวียดนามครั้งแรกด้วยการชักชวนของ Pham Phu Ngoc Trai ผู้อำนวยการทั่วไปส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัทเป๊ปซี่ในปัจจุบัน ช่วงที่เป๊ปซี่เข้ามาเวียดนามครั้งแรกเป็นช่วงเวลาที่อเมริกาเพิ่งยกเลิกกฎหมายคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับเวียดนามได้ไม่นาน การเข้ามาของเป๊ปซี่ในช่วงเวลานี้จึงถือว่าเหมาะสมที่สุดเพราะเวียดนามเป็นตลาดใหม่ รวมทั้งคนเวียดนามคุ้นเคยกับสินค้าประเภทนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้วเพียงแต่ยังไม่มียี่ห้อของต่างชาติเข้าไปทำตลาด

บริษัทเป๊ปซี่ลงทุนในเวียดนามครั้งแรกเพียง 49% ในปี 1992 โดยร่วมลงทุนกับบริษัท IBC (International Beverage Company) และบริษัท SWEP ของสิงคโปร์ ก่อนที่จะเข้ามาลงทุน 100 % เต็ม และมีโรงงานผลิตในเวียดนามต่อมาในภายหลัง

Ngoc Trai เป็นผู้บริหารใหญ่ของเป๊ปซี่เวียดนามมาโดยตลอด ในช่วงเริ่มต้นเขาวางหมากการตลาดด้วยการขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเพื่อทำให้ผู้ค้ารายอื่นไม่สามารถแข่งขันในด้านราคาได้ นอกจากนี้ยังมีการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่นำเอาวัฒนธรรมและประเพณีของคนเวียดนามเข้ามาผสมผสาน

เป๊ปซี่มีการทำตลาดครอบคลุมทุกพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือลงใต้จนกลายมาเป็นค่ายน้ำดำเบอร์ 1 ที่นี่ได้ในเวลาไม่นานในขณะที่โค้กเข้ามาทำตลาดช้ากว่าประกอบกับเข้ามาในช่วงที่รัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายห้ามขายสินค้าในราคาต่ำกว่าทุน โค้กจึงต้องพลิกมาทำตลาดแบบแจกชิมฟรี และแม้ว่าจะทำตลาดอย่างหนักก็ยังไม่สามารถไล่ตามเป๊ปซี่ได้ทันแถมโค้กยังครองตลาดได้เฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น

อย่างไรก็ดี แผนงานต่อไปที่ซีอีโอผู้นี้ต้องเร่งทำตลาดก็คือการปั้นแบรนด์ POCA ขนมคบเคี้ยวในเครือเป๊ปซี่ให้ขึ้นมาครองตลาด Snack ในอันดับต้นๆ หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงในการทำตลาดน้ำดื่มAquafina และตลาดน้ำอัดลม