แอสเซนด์ กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้งธัญญพงศ์ และมนสินีเป็นกรรมการผู้จัดการร่วม

บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด ประกาศแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารร่วมเพื่อผนึกกำลังผลักดันความเป็นผู้นำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอุตสาหกรรมฟินเทค

นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด ดูแลภาพรวมธุรกิจ กลยุทธ์ขององค์กร และการพาณิชย์

นางสาวมนสินี นาคปนันท์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด ดูแลภาพรวมด้านปฏิบัติการ รวมถึงด้านกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ และนโยบายบริษัทภาพรวม

โดยผู้บริหารทั้งสองคนจะร่วมทำหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจของแอสเซนด์ มันนี่ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา และเมียนมาร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

เกี่ยวกับ แอสเซนด์ มันนี่

แอสเซนด์ มันนี่มีพันธกิจหลักคือการทำให้ผู้คนเข้าถึงนวัตกรรมบริการการเงินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น แอสเซนด์ มันนี่เป็นบริษัทฟินเทคชั้นนำในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีแบรนด์ ทรูมันนี่ ให้บริการชำระเงิน และแอสเซนด์ นาโน ให้บริการสินเชื่อ บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ แอสเซนด์ มันนี่ เปิดให้บริการใน 6 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา โดยแอสเซนด์ มันนี่มุ่งเน้นให้บริการไปที่ลูกค้าสองกลุ่มหลัก 1) ลูกค้ากลุ่มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ด้วยบริการแอปพลิเคชั่นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 2) ลูกค้ากลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน ด้วยเครือข่ายตัวแทน ทั้งนี้บริการที่อยู่ภายใต้แอสเซนด์ มันนี่ ได้แก่ บริการชำระเงินออนไลน์ บริการโอนเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ บริการชำระค่าบริการต่างๆ บริการเติมเงิน บริการชำระเงินทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งบริการจ่ายเงินเดือน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอสเซนด์ มันนี่ได้ที่ www.ascendcorp.com/money