สัมมนาฟรี! “OMNI Shopper 4.0” เจาะลึกอินไซต์ พิชิตใจนักช้อป

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด รุ่น 19B จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) จัดงานสัมมนาฟรี! “OMNI Shopper 4.0” เจาะลึกอินไซต์ พิชิตใจนักช้อป เปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ นักการตลาด และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้าฟังสัมมนาดีๆ ในครั้งนี้

  • กลยุทธ์ต้องมี! ใช้ OMNI CHANNEL กับธุรกิจอย่างไรให้เวิร์ค
  • เผยพฤติกรรมต้องรู้! ล้วงอินไซต์ขาช้อปยุคใหม่

Exclusive Speakers 

  • คุณวรวุฒิ อุ่นใจ – Chief Executive Officer, COL Public Company Limited
  • คุณจุฬา เพิ่มทอง – Country Manager, Infobip (Thailand) Limited
  • คุณวนิดา ประภารัตน์ – Founder & Brand Director, Hamburger Studio

วันพฤหัสที่ 10 พฤษภาคม 2561

  • เวลา : 13.00 – 16.00.
  • สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิภาวดี)

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด