ช่อง 3 ยังอ่วม! ออเจ้าไม่ช่วย ไตรมาส 1 ขาดทุน 126 ล้าน

ถึงแม้ว่า ช่อง 3 จะได้กระแสความปังของละคร “บุพเพสันนิวาส” แต่ก็ยังไม่ทำให้ช่อง 3 พ้นจากวิกฤติรายได้

เมื่อผลประกอบการ ไตรมาสแรก ปี 61 บริษัท บีอีซี เวิลด์ ประกาศออกมาต้องขาดทุนสุทธิกว่า 125 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 375 ล้านบาท หรือกว่า 150% หลังจากรายได้หลักจากการโฆษณายังทรุดตัวจากปีก่อน 21% รวมทั้ง “วรวรรธน์ มาลีนนท์” ประกาศลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

พิริยดิส ชูพึ่งอาตม์ หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC แจ้งผลการดำเนินงานประจำงวดไตรมาสแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 125.99 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.06 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ  249.00 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.12 บาท หรือขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 374.99 ล้านบาท คิดเป็น 150.60%

รายได้โฆษณาโฆษณาทีวีลด ออนไลน์เพิ่ม

รายได้จากการขายเวลาโฆษณาอยู่ที่ 2,157.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 90% ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/60 ประมาณ 13.7% แต่ลดลง 21.2% จาก Q1/60

• รายได้หลักยังคงมาจากการขายเวลาโฆษณาของ “ช่อง 3” อย่างไรก็ตามรายได้ของช่องดิจิทัลสองช่อง (ช่อง 28 และช่อง 13) มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจำกไตรมาสที่ 4/2560

• รายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์ และบริการอื่น อยู่ที่ 173.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.6% จาก Q4/60 ที่ 118.4 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 9.5% จาก Q1/60

โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจออนไลน์ที่ได้แรงส่งจากกระแสของละคร บุพเพสันนิวาส ผ่านแพลตฟอร์ม Mello และแพลตฟอร์มพันธมิตร

• รายได้จากการจัดคอนเสริ์ตและการแสดง Q1/61 อยู่ที่71.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 214.2% จาก Q4/60 และเพิ่มขึ้น 9.4% จาก Q1/60  เกิจกรรม และรับจ้างจัดคอนเสิร์ตในไตรมาสนี้อได้แก่ Disney On Ice, Ninja Exhibition, Imagine Dragons, และ Russell Peters เป็นต้น

โดยรายได้รวมของกลุ่ม BEC อยู่ที่ 2,420.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.5% จาก Q4/60 ที่ 2,060.2 ล้านบาท แต่ลดลง 18.9% จาก Q1/60 ที่ 2,983.3 ล้านบาท โดยที่รายได้จากการขายเวลาโฆษณายังคงเป็นรายได้หลัก อยู่ที่ประมาณ 90% ของรายได้รวมทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายอ่วม แบกต้นทุนรายการอ่วม

ส่วนค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่ม BEC ไตรมาสแรกปี 61  อยู่ที่ 2,110.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% จาก Q4/60 แต่ลดลง 4.3% จาก Q1/60 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต้นทุนรายการที่เพิ่มขึ้น โดยประมาณ 64% ของค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่ม BEC

อย่างไรก็ตาม กำไรขั้นต้นรวมอยู่ที่ 310.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,485.8% จาก Q4/60 ที่ 19.6 ล้านบาท แต่ลดลง 60.2% จาก Q1/60 ที่ 779.7 ล้านบาท

วรวรรธน์ มาลีนนท์

วรวรรธน์ มาลีนนท์ ลูกชายประวิทย์ ลาออกกรรมการ

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 ได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของ นายวรวรรธน์ มาลีนนท์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 2561

ทั้งนี้ วรวรรธน์ เป็นบุตรชายคนโตของ ประวิทย์ มาลีนนท์ ที่ได้ประกาศขายหุ้นทั้งหมดรวมทั้งของลูกทั้ง  3 คน รวม 4.41% ไปเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561.