ตัวเลขขับเคลื่อนโลก

เดือนมีนาคม 2552 คนไทยมีความสุขมากกว่าเดือนกุมภาพันธ์

7.5 ดัชนีความสุขเดือนมีนาคม
7.4 ดัชนีความสุขเดือนกุมภาพันธ์
7.6 ดัชนีความสุขเดือนมกราคม
7.2 ดัชนีความสุขเดือนธันวาคม 2551

ที่มาของความสุข
ครอบครัวอบอุ่น 52%
คนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง 26%
ได้เที่ยวกับครอบครัว/เพื่อน 22%
ทำงานอย่างราบรื่น 20%
มีฐานะการเงินที่ดี 16%
ได้รับการดูแลโดยคนที่รัก 12%
มีเวลาในการพักผ่อน 5%

10 โฆษณาออกใหม่ในเดือนมีนาคม คนไทยจดจำได้มากที่สุด

1. โค้ก 20%
2.เป๊ปซี่ 7%
3.ซันซิล 6%
4. คนอร์ 4%
5. เนเจอร์ กิฟ 3%
6. โออิชิ 3%
7. เลย์ 3%
8. นมแอนลีน 2%
9. โฟร์โมสต์ 2%
10. อีซูซุ 2%

10 โฆษณาออกใหม่ในเดือนมีนาคม ที่คนนึกถึงมากที่สุด
1. โค้ก 36%
2. เป๊ปซี่ 16%
3. ซันซิล 13%
4. โออิชิ 9%
5. เนเจอร์ กิฟ 8%
6. คนอร์ 7%
7. เลย์ 6%
8. คอลเกต 5%
9. รีเจนซี่ 5%
10. นมแอนลีน 5%

เวลาที่ใช้อยู่กับบ้าน
เปรียบเทียบระหว่างมีนาคม ปี 2552 และปี 2551

18% สูงกว่าปีที่แล้วมาก
14 % น้อยกว่าปีที่แล้วมาก
23% มากกว่าปีที่แล้ว
31% น้อยกว่าปีที่แล้ว
14% ใช้เวลาเท่าเดิม

การวิจัยนี้มาจากสมมติฐานที่พบว่า คนใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น เป็นผลมาจากราคาน้ำมันแพง ค่าครองชีพสูงขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ คือ นิสัยส่วนบุคคล ซึ่งไม่เกี่ยวกับวัยที่มีผลให้อยู่บ้านมากหรือน้อย

ยอดจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคต่อเดือน
(อาหาร สบู่ ผงซักฟอก ยาสีฟัน ฯลฯ
)
1,000 – 2,999 บาท 57%
3,000 – 4,999 บาท 18%
500 – 999 บาท 13%
น้อยกว่า 500 บาท 6%
5,000 – 9,999 บาท 4%
มากกว่า 10,000 บาท 2%

ถ้าเทียบปี 2551 การจับจ่ายน้อยลงกว่า 41%
8% ใช้จ่ายสูงกว่าปีที่แล้วมาก
4% ใช้จ่ายน้อยกว่าปีที่แล้วมาก
21% ใช้มากกว่าปีที่แล้ว
41% ใช้น้อยกว่าปีที่แล้ว
26% เท่ากับปีที่แล้ว

ที่มา: บริษัท มายด์แชร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ มีเดีย แฟลช