Friday, June 21, 2024
Home Tags Numeric

Tag: Numeric

ตลาดเครื่องดื่มเบ่งบานรับลมร้อน

110 ขวด/คน/ปี คืออัตราที่คนไทยดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาล เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้ ชาพร้อมดื่ม 200 มิลลิลิตร เป็นปริมาณที่เด็กไทยดื่มน้ำอัดลม1-3 ครั้งต่อวัน (ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข ) 35,000 ล้านบาท คือมูลค่าตลาดน้ำอัดลมในไทย ตลาดน้ำผลไม้มูลค่า 7, 500 ล้านบาท ตลาดชาพร้อมดื่มมูลค่า 4,800...

Numeric : Feb 2010

“กุหลาบ” สะพรั่งรับวาเลนไทน์ 500-600 ล้านบาท คือ มูลค่าของตลาดดอกไม้ช่วงวาเลนไทน์ปี 2553 450-540 ล้านบาท คือ มูลค่าของตลาดดอกกุหลาบ 500,000 บาท คือ ราคาช่อกุหลาบที่แพงที่สุด มี 799 ดอก หมายถึง “ความรักเราเป็นนิรันดร์” 400-2,000 บาท / ดอก...

Numeric : Jan 2010

3 ล้าน up ราคาบ้านจัดสรรเฉลี่ยต่อหลัง ปี 2551 - 2.9 ล้านบาท ปี 2552 - 3.3 ล้านบาท ปี 2553 - 3.5-3.6 ล้านบาท ที่มา : สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร...

ตัวเลขขับเคลื่อนโลก : December 2009

แก้เกมวิกฤตด้วยเศรษฐกิสร้างสรรค์ ไทยติดอันดับที่ 17 ของ 20 ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของโลก ปี 2548 ด้วยมูลค่าส่งออก 4,323 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 1.3% ของมูลค่าตลาดโลก 11-13% คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เมื่อเทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 20% รัฐบาลมีแผนจะเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ขึ้นเป็น 20% ภายใน 5...

ตัวเลขขับเคลื่อนโลก

ค่าใช้จ่ายของคนไทยในช่วงกินเจ 27,000 ล้านบาท คือเม็ดเงินที่จะสะพัดในช่วงกินเจ 6,506.98 บาท คือค่าใช้จ่ายรวมต่อคน 2,965.42 บาท เป็นค่าที่พักระหว่างเดินทางไปทำบุญ 2,733 บาท เป็นค่าเดินทางไปทำบุญต่างจังหวัด 1,014.78 บาท เป็นเงินทำบุญ 255.75 บาท เป็นค่าอาหารต่อวัน ที่มา : ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตุลาคม...

ตัวเลขขับเคลื่อนโลก : October 2009

ผู้หญิงไทยมีมากกว่าผู้ชายไทย 1.1 ล้านคน 66.9 ล้านคน คือ จำนวนประชากรไทยทั้งหมด 34.0 ล้านคน เป็นผู้หญิง 32.9 ล้านคน เป็นผู้ชาย (ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลเดือนกันยายน 2552) คนจีน-อินเดีย ผลัดกันนำ ประชากรมากที่สุด ปี...

ตัวเลขขับเคลื่อนโลก : Sep 2009

อายุ 55-74 ดูทีวี-อ่าน นสพ.นานสุด -คน 55-74 ปี ดูทีวีตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึง 4 ทุ่ม อ่าน นสพ.เฉลี่ยวันละ 35 นาที -คนรุ่นใหม่ที่มีครอบครัวแล้วแต่ยังไม่มีลูก ดูทั้งทีวีและอินเทอร์เน็ต โดยดูทีวีตั้งแต่ 1-5 ทุ่ม อ่าน...

Numeric : August 2009

10 บริษัทแรกที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด ใน 6 เดือนแรก (มกราคม – กรกฎาคม) ของปี 2552 อันดับ/บริษัท/งบโฆษณา 2552 (ม.ค.-ก.ค.) (ล้านบาท)2551 (ม.ค.-ก.ค.)(ล้านบาท)/ เปลี่ยนแปลง (%) 1 Unilever 2,319.4 2,345.5...

"ตัวเลขขับเคลื่อนโลก" : July 2009 : โฆษณาครึ่งปีแรกสื่อเก่าหดตัว สื่อใหม่เพิ่ม

โฆษณาครึ่งปีแรกสื่อเก่าหดตัว สื่อใหม่เพิ่ม -3.6% คือ ตัวเลขการหดตัวของเม็ดเงินโฆษณา 4 เดือนแรก มีมูลค่า 27,395 ล้านบาท -4.9% คือ ตัวเลขการหดตัวของโฆษณาจากสื่อเดิม มีมูลค่าตลาด 25,157 ล้านบาท + 13.1% คือ ตัวเลขการขยายตัวโฆษณาจากสื่อใหม่...

"ตัวเลขขับเคลื่อนโลก" : June 2009

ประเทศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงสุด อันดับ 1 อินโดนีเซีย (104) อันดับ 2 เดนมาร์ก (102) อันดับ 3 อินเดีย (99) ...