ตัวเลขขับเคลื่อนโลก : December 2009

แก้เกมวิกฤตด้วยเศรษฐกิสร้างสรรค์

ไทยติดอันดับที่ 17 ของ 20 ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของโลก ปี 2548 ด้วยมูลค่าส่งออก 4,323 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 1.3% ของมูลค่าตลาดโลก

11-13% คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เมื่อเทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

20% รัฐบาลมีแผนจะเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ขึ้นเป็น 20% ภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยบรรจุนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติด้วย

-17% ตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปี 2552 ซึ่งรัฐบาลมีแผนใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นตัวกระตุ้นการเพื่อลดตัวเลขการส่งออกติดลบ

ที่มา : Creative Economy Report 2008 โดย UNCTAD

กระเช้าปีใหม่โตขึ้น-แต่ถูกลง
ตลาดกระเช้าปีใหม่ในปี 2552 คาดมีมูลค่ารวม 1,100 ล้านบาท โตขึ้น 10% จากปี 2551 มีมูลค่าตลาด 850 ล้านบาท หรือตกลง 20% จากปี 2550

1,000-1,500 บาท คือ ราคากระเช้าของขวัญโดยเฉลี่ยที่ผู้บริโภคยอมจ่าย

1,500-2,000 ล้านบาท คือ มูลค่ารวมของตลาดกระเช้าของขวัญปีนี้

50% ของคนกรุงเทพฯ ทั้งหมดซื้อกระเช้าของขวัญให้กันทุกปี

50% เป็นราคาของกระเช้าที่ถูกลงโดยเฉลี่ย เนื่องจากไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดรวมอยู่

189 บาท เป็นราคาเริ่มต้นของกระเช้ารายการที่ราคาต่ำที่สุดในท้องตลาด

(ที่มา : POSITIONING รวบรวม )

คนไทยใช้บรอดแบนด์

18-19 ล้านคน คือ ตัวเลขยอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย

1.2 ล้านคน คือ ยอดผู้ใช้บรอดแบนด์

ที่มา : ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ไฮไฟว์นิยมอันดับ 1

พฤติกรรมการใช้เว็บ Social Networking ของคนไทยปี 2552
38% นิยมไฮไฟว์

28% ยูทูบ

12% เฟซบุ๊ก

9% มายสเปซ

2% ทวิตเตอร์

ที่มา : บริษัทไทยลอตเต้ จำกัด

ทำอย่างไรให้คนไทยฮิต Online Shopping มากขึ้น

82% อยากให้ปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นเมื่อรูดบัตรออนไลน์

72% ไม่อยากให้มีค่าบริการอื่นๆ แทรกซ้อน

59% อยากให้เว็บไซต์ใช้ง่าย

49% อยากให้มีการชำระเงินแบบ Real Time

(ที่มา : มาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์)

ติดลบทุกสื่อยกเว้นทีวี-ห้าง-เน็ต

73,422 ล้านบาท คือ มูลค่าสื่อโฆษณาในช่วง 10 เดือนปี 2552 ติดลบ 1.45%

43,236 ล้านบาท มูลค่าสื่อทีวี ขยายตัว 1.83%

5,052 ล้านบาท มูลค่าสื่อวิทยุ ติดลบ 12.18%

11,283 ล้านบาท มูลค่าสื่อหนังสือพิมพ์ ติดลบ 10.10%

4,353 ล้านบาท มูลค่าสื่อนิตยสาร ติดลบ 11.93%

3,812 ล้านบาท มูลค่าสื่อโรงหนัง ขยายตัว 14.54%

3,327 ล้านบาท มูลค่าสื่อกลางแจ้ง ติดลบ 5.51%

1,471 ล้านบาท มูลค่าสื่อเคลื่อนที่ ขยายตัว 30.41%

689 ล้านบาท มูลค่าสื่อในห้าง ขยายตัว 1.47%

197 ล้านบาท มูลค่าสื่ออินเทอร์เน็ต ขยายตัว 31.33%

ที่มา : นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ซ (ประเทศไทย)

มนุษย์เงินเดือนยังยิ้มออก
แนวโน้มการขึ้นเงินเดือนในปี 2553 ทุกธุรกิจมีแนวโน้มขึ้นเงินเดือน 4.86% ลดลงจากปี 2552 ซึ่งมีอัตราการขึ้นเงินเดือน 5.05% โดยอัตราการขึ้นเงินเดือนของคนไทยลดต่ำลงทุกปี

4.86 % อัตราขึ้นเงินเดือนปี 2553

5.05 % อัตราขึ้นเงินเดือนปี 2552

5.74 % อัตราขึ้นเงินเดือนปี 2551

6.01% อัตราขึ้นเงินเดือนปี 2550

กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง-ตกแต่ง กลุ่มพลาสติก-ยาง-หนัง-ปิโตรเลียม-แก๊ส กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม มีเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของการขึ้นเงินเดือนสูงกว่าธุรกิจอื่นๆ อยู่ที่ 5.50% และ 5.22%

ที่มา : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)