เถ้าแก่ติดดาว

เจ้าของธุรกิจ SMEs วันนี้ไม่ธรรมดา เมื่อสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม “ช่องเถ้าแก่” ในเครือ ASTV ได้ร่วมกับ 3 หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกกำลังเปิดตัว โครงการ “เถ้าแก่ติดดาว”
โครงการนี้ เป็นการเฟ้นหาผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศที่มีการบริหารธุรกิจโดดเด่นใน 5 ด้าน นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้, การสร้างแบรนด์, สร้างสรรค์นวัตกรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคม และเถ้าแก่ยอดนักสู้ เพื่อเป็น “เถ้าแก่ติดดาว” ประจำปี 2552

“เป็นพันธกิจสำคัญขององค์กร สสว. มุ่งช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม เพื่อให้ SMEs สามารถพัฒนากิจการให้เกิดความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักภาครัฐในการร่วมดำเนินโครงการ บอกถึงการเข้าร่วมในโครงการนี้

ส่วนทางด้าน “เคแบงก์”ก็ได้ชื่อว่า ปักหลักให้การสนับสนุนธุรกิจ SMEs ทั้งการเป็นแหล่งเงินทุนและแหล่งความรู้มาอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้เคแบงก์จึงร่วมมือเต็มที่

“ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมประกวดจะได้รับทั้งความรู้ และประเมินศักยภาพธุรกิจของตัวเอง จากคณะกรรมการหลากหลายหน่วยงาน และผู้ที่รับรางวัลยังเปรียบเสมือนเป็นต้นแบบ หรือ Role Model ให้กับผู้ประกอบการใหม่ ผู้ประกอบการ SMEs ในแต่ละด้านอีกกว่า 2 ล้านราย ให้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ” สมชาติ ลีลาไกรศร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บอกถึงประโยชน์ที่ SMEs จะได้รับจากการเข้าร่วมประกวดในโครงการเถ้าแก่ติดดาว ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก

นอกจากนี้เขายังเชื่อว่าผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมประกวด จะได้รับโอกาสแสดงศักยภาพทางธุรกิจของตนเองต่อสื่อมวลชน และหน่วยงานที่สนับสนุนธุรกิจ ซึ่งจะสามารถช่วยต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัดต่อไป

สำหรับ “ช่องเถ้าแก่”เป็นช่องรายการของสถานีโทรทัศน์ ASTV ที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อมุ่งนำเสนอเรื่องราว และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจของ SMEs โดยเฉพาะ และยังเป็นสื่อกลางให้กับผู้ประกอบการ SMEs แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างโอกาสธุรกิจระหว่างกัน โครงการนี้เป็นประโยชน์กับ SMEs ที่ได้สื่อสารการตลาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจยุคนี้

นับเป็นอีกหนึ่งในโอกาสของ SMEs ที่ไม่ควรพลาด ได้รับการสับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อให้กับ SMEs เติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป ส่วนเถ้าแก่รายไหน จากทั่วประเทศจะได้ “เถ้าแก่ติดดาว”เดือนกุมภาพันธ์ 2553 รู้ผล

ปี 2553 จะมีผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มขึ้นเป็น 2.85 ล้านราย เพิ่มจากปี 2552 ในอัตรา 1.74%
โดยแรงงาน SMEs ขยายตัว 2.08 % เป็น 9.13 ล้านคน มีรายได้รวม 6.41 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.23%

Did you know
ธุรกิจ SMEs จะมีทั้งหมด 52 สาขา มี 7 สาขาที่ขยายตัวได้ดีในปี 2553 คือ สิ่งพิมพ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องดื่ม ส่วนที่ต้องเฝ้าระวังและมีโอกาสปิดกิจการสูง คือ แก้วและเซรามิก ต่อเรือซ่อมเรือ เฟอร์นิเจอร์
ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)