อสมท ยังอ่วม ขาดทุนครึ่งปีแรก 324 ล้าน  บาดเจ็บหนักจากรายได้โฆษณาทางทีวี ลดลง 31%

เป็นอีกช่องทีวีดิจิทัลที่ต้องเผชิญกับปัญหาขาดทุน เมื่อผลการดำเนินงานรวมของ อสมท ใน 6 เดือนแรกของปี 2561 มีรายได้รวม 1,183 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 13% ที่มีรายได้ 1,361 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดทุน 324 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ที่มียอดขาดทุนอยู่ที่ 310 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากค่าโฆษณาทางทีวีดิจิทัลทั้ง 2 ช่อง

รายได้จากกิจการทีวี ครึ่งปีแรกนี้ อยู่ที่ 328 ล้านบาท ลดลง 31% จากปีที่แล้วที่มีรายได้ 478 ล้านบาท ทำให้รายได้จากกิจการวิทยุแซงหน้าทีวีไปแล้ว โดยกิจการวิทยุ รายได้รวม 6 เดือนแรกนี้อยู่ที่ 355 ล้านบาท ลดลง 2% จากปีที่แล้วที่อยู่ที่ 364 ล้านบาท

หากเปรียบเทียบเฉพาะผลประกอบการ 3 เดือนในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ รายได้จากกิจการวิทยุอยู่ที่ 191 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยรายได้สูงกว่ากิจการทีวี เป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกันแล้ว ทั้งนี้กิจการทีวีในไตรมาส 2 ของปีนี้ อยู่ที่ 177 ล้านบาท ลดลงจาก 248 ล้านบาทของปีที่แล้ว หรือลดลง 28% ทำให้รายได้รวมเฉพาะไตรมาสที่ 2 ปีนี้ อยู่ที่ 621 ล้านบาท ลดลง 13%

อสมท ชี้แจงว่า จากการที่รายได้จากธุรกิจทีวีและธุรกิจวิทยุที่ป็นธุรกิจหลักของ อสมท ในสัดส่วนรวมกัน 60% ของรายได้ จะยังคงมีรายได้รวมลดลง ทำให้ฝ่ายบริหารได้เตรียมการและพัฒนาช่องทางในการหารายได้ให้หลากหลายขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ อสมท ได้ประกาศแผนพัฒนาที่ดิน อสมท 2 แปลงใหญ่ได้แก่ ที่พระราม 9 จำนวน 70 ไร่ และบางไผ่ ธนบุรี 60 ไร่ แต่ยังอยู่ระหว่างการว่าจ้างที่ปรึกษาประเมินราคาและแผนพัฒนาที่ดิน

ทีวี มุ่งขายงานหน่วยงานรัฐ เพิ่มรายได้

ขณะเดียวกันมุ่งขยายรายได้จากการขายโฆษณาในช่องทีวีดิจิทัล โดยปรับกลยุทธ์เน้นการให้บริการประชาสัมพันธ์ครบวงจร ให้กับโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงงานรับถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ เช่นงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทำให้มีสัดส่วนรายได้มาจาก การขายโฆษณา 57%, จากโครงการภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 32%, รายได้จากค่าเช่าเวลา 8% และรายได้จากการดำเนินงานอื่น 3%

ธุรกิจสื่อใหม่ เติบโตสูงสุด

ในไตรมาส 2 ปีนี้ อสมท มีรายได้จากธุรกิจสื่อใหม่ 21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 จำนวน 136% จากการให้เช่าช่องรายการบนดาวเทียมในระบบ C Band มีจำนวนผู้เช่าเพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้จากธุรกิจด้านดิจิทัล จากเว็บไซต์ mcot.net และแพลตฟอร์มโซเชียล ทั้ง Youtube, Facebook อสมท จะเพิ่มรายได้จากการนำคอนเทนต์ที่ อสมท เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์มต่างๆ ทำให้มีรายได้ของธุรกิจสื่อใหม่ในครึ่งปีแรกนี้ 42 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 104%.