3 เรื่องที่รัฐบาลกำลังผลักดันเกี่ยวกับ Startup โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2017 ถือเป็นปีที่เหล่า VC หรือ Venture Capital ทั่วโลกลงทุนใน Startup มากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง 140 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ส่วนของเมืองไทยปีที่ผ่านมา การลงทุนของ VC มากที่สุดเหมือนกัน อยู่ที่ 105 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 3,000 กว่าล้านบาท เมื่อเทียบกับระดับโลกแล้ว แสดงว่าเมืองไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

ซึ่งไม่ใช่แค่ภาคเอกชนเท่านั้นที่ให้การสนับสนุน Startup ภาครัฐก็ให้ความสำคัญและวางแผนสนับสนุนเช่นเดียวกัน โดยเมื่อวาน (4 กันยายน 2018) ได้มี 3 วาระที่เกี่ยวข้องกับ Startup ได้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเตรียมที่จะผลักดันต่อไป

ได้แก่ 1. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สาระสำคัญของ พ.ร.บนี้คือ ต่อไปหน่วยงานภาครัฐสามารถก่อตั้งกองทุนสนับสนุน Startup ให้สามารถดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ได้

2. กระทรวงการคลัง ขอเสนอจัดตั้งสถานบันอินฟินิท เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรม FinTech ซึ่งวันนี้ไทยเป็นที่สนใจ โดยสถาบันนี้จะทำหน้าที่สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการบริการใหม่ๆ รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ FinTech

3. การประกาศเขตนวัตกรรมการศึกษา ใจความหลักคือ หากมหาวิทยาลัยใดเข้าเกณฑ์ จะสามารถประกาศเป็นเขตนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นในการออกแบบวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ซึ่งสามารถต่อยอดไปเป็น Startup ได้.