CLOSERเปิดประสบการณ์ชมจิลเวอรีสุดล้ำ 360 องศา ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 62


by Tong
01-09-2018 09:26:44

จิลเวอรีสามารถสื่อความหมายและเป็นเครื่องแทนใจ บ่งบอกรสนิยมของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 62 นี้ จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและจิวเวลรี่สุดรักให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น พร้อมกับเปิดมิติใหม่ในการแสดงจิลเวอรีสุดล้ำ ‘Closer’ ที่ Innovation and Design Zone (IDZ) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2561

‘Closer’ คือ งานอินสตอลเลชั่นที่ใช้เทคนิคโปรเจ็กชั่นแบบอินเตอร์แอ็คทีฟสุดล้ำ มุ่งนำเสนอแก่นแท้ของจิวเวลรี่ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ชื่นชมเครื่องประดับของตน ทั้งในแง่วัสดุที่ใช้ การออกแบบ และความประณีตเชิงหัตถศิลป์ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์มาใช้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องประดับและผู้สวมใส่

จากแนวคิดที่เรามักจะหวงแหนสิ่งที่เราตกหลุมรัก งานอินสตอลเลชั่น ‘Closer’ จะเชิญชวนผู้สนใจนำจิวเวลรี่ของตนมา scan บนโพเดียมที่จัดไว้ให้ จากนั้นภาพของจิวเวลรี่แบบ 360 องศาจะถูกบันทึกไว้และถูกฉายขึ้นมาเป็นภาพใหญ่ให้เห็นรายละเอียดในทุกมุมมองด้วยระบบโปรเจคชั่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดื่มด่ำกับความงามของจิวเวลรี่ของตน ทุกทิศทาง แบบรอบด้านเต็มอรรถรส

โดยงานอินสตอลเลชั่น ‘Closer’ นี้เกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง Another New Design Studio กับ Yimsamer Production และสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

โดย Another New Design Studio รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาสร้างโครงการแบบพหุวิทยาการ ที่เน้นประสบการณ์เพื่อเปิดโลกทัศน์ในประเด็นต่างๆ ส่วน Yimsamer Production เป็นบริษัทออกแบบดิจิตัลที่ช่วยเติมชีวิตให้กับพื้นที่ต่างๆ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและสร้างบริบทใหม่ๆ เน้นที่การสร้างวิถีใหม่ๆ ในการเชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับพื้นที่และเทคโนโลยีผ่านประสบการณ์เชิงดิจิทัล

นิทรรศการแสดงสินค้านวัตกรรมและงานออกแบบ หรือ Innovation and Design Zone (IDZ) ภายในงานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 62  ริเริ่มโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์

นอกเหนือจากกิจกรรมอินสตอลเลชั่นแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ‘Closer’ ภายในนิทรรศการยังมีส่วน Innovation and Design Showcase จัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ได้แสดงผลงาน และนำเสนอสินค้าและบริการนวัตกรรมไทยในเวทีระดับนานาชาติ

ส่วน Innovation and Design Bazaar สร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีนวัตกรรมในการจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ แก่ผู้ซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดสากล โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter