“MCOT Academy” ฉากปั้นแบรนด์ (อีกครั้ง) ของ “อสมท”


by Admin
14-09-2018 10:00:29

บทความโดย : Thanatkit

การเข้าอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงถึงความหมายตรงจะเป็นการเข้าไปศึกษา เพิ่มพูนความรู้เพื่อนำกลับมาใช้บริหารองค์กร แต่ผลพลอยได้ที่เผลอๆ เป็นเป้าหมายหลักที่เข้าอบรมด้วยซ้ำอยู่ที่คอนเนกชั่นไว้สานต่อธุรกิจ ยิ่งเป็นหลักสูตรดังๆ ต้องต่อคิวเป็น 300 - 400 คิว และรอ 3-4 รุ่นถึงจะได้เข้าเรียน

แต่ละปีจึงมีหน่วยงานต่างๆ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่ว่านี้ ไม่น้อยกว่า 18 หลักสูตร 70% ถูกจัดโดยภาครัฐ ที่เหลือ 30% มาจากหน่วยงานภาครัฐ เฉลี่ยแล้วมีค่าใช้จ่ายต่อคนอยู่ที่ 423,717 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายดูงานต่างประเทศ) คิดรวมๆ มีเงินสะพัดในวงการนี้กว่า 900 - 1,000 ล้านบาท

5 หลักสูตรที่ถือเป็นแกรนด์สแลมประกอบไปด้วย 1.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2.หลักสูตร วตท. - สถาบันวิทยาการตลาดทุน, 3.หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) - สถาบันวิทยาการพลังงาน, 4.หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า และ 5.ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ - สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา

“MCOT Academy” สถาบันฝึกอบรมที่อยู่ในสังกัดของอสมทที่เกิดขึ้นมา 10 ปีแล้ว กำลังจะกลายเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดนี้ เพราะได้เปิดตัวหลักสูตร Making the CEOs of Thailand” ชูจุดเด่นองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ ตั้งเป้ารับผู้เข้าอบรม 30-40 คน มีค่าใช้จ่าย 300,000 บาท/คน

แน่นอนความคาดหวังที่อสมท ต้องการจากงานที่จะจัดขึ้น มีทั้งคอนเนกชั่นและรายได้ แต่เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บอกว่า ไม่ได้เป็นใจความหลัก

เพราะคอนเนกชั่นคงมีบ้างจากผู้บริหาร หากหลักๆอสมทก็มีลูกค้าอยู่แล้ว ส่วนรายได้ก็คาดหวังไม่ได้มากนัก เพราะค่าใช้จ่ายสำหรับตอบวิทยากรจำนวน 37 คน ก็ถือว่าสูงอยู่ เผลอๆ ไม่ได้กำไรด้วยซ้ำ

เป้าหมายหลักที่ อสมท ต้องการคือสามารถสร้างแบรนดิ้งผ่านผู้ที่เข้าอบรม เพราะเมื่อผู้บริการที่มาแล้วชอบ ก็จะบอกต่อไปถึงคนใกล้ตัว ทำให้แบรนด์ อสมท เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้เงินเป็น 100 ล้านบาทในการสร้าง รวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ขณะเดียวกัน อสมท ก็จะได้เรียนรู้ Knowledge ไปด้วยในตัว

ปรกติแล้วหลักสูตรของ MCOT Academy จะเป็นการอบรมผู้ประกาศข่าว ผู้ประกาศข่าววิทยุ และนักพากย์ รวมไปถึงรับจ้างหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำหลักสูตรอบรม รายได้กว่า 90% มาจากช่องทางนี้

นอกเหนือจากหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงที่จะทำปีละ 1 รุ่น ยังวางแผนที่จะทำหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าครึ่งหนึ่ง ส่วนดูงานก็จัดให้เป็นในเอเชีย คาดว่าจะสามารถเปิดตัวได้ในช่วงสิ้นปีนี้ และจะทำปีละ 1 รุ่นเช่นกัน

ปัจจุบัน MCOT Academy ยังไม่ทำกำไร แต่เขมทัตต์เชื่อว่าภายใน 2 ปีนี้จะมีได้ พร้อมกับฝันใหญ่ที่นอกเหนือจากมีรายได้พยุง Business Unit ตัวเองแล้ว ยังส่งรายได้ไปช่วยองค์กรอีกด้วย.

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter