เปิดเรตติ้งรายการ “กิ๊ก ดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง” ปี 2561