เปิดตัวเลขบริษัทตั้งใหม่ใน EEC 10 เดือนพุ่ง 6,095 ราย เพิ่ม 8.22%