เปิด 11 เมือง ค่าสินค้า-บริการแพงที่สุดในเอเชีย ปี 2561 เซี่ยงไฮ้นำ ไทยติดอันดับ 7

ไชน่าเดลี รายงานถึงผลสำรวจ Wealth Report Asia ประจำปี ฉบับที่ 8 ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มธนาคารเอกชนสวิสจูเลียส เบเออร์ ได้ระบุถึงแนวโน้มการใช้จ่ายส่วนบุคคลที่มีรายได้สูงในเอเชีย หรือบุคคลที่มีเงินลงทุนสุทธิ ตั้งแต่ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ขึ้นไป โดยไม่รวมถึงที่พักอาศัยหลัก รายงานซึ่งวัดโดยดัชนีไลฟ์สไตล์ Julius Baer ปีนี้แสดงถึงค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น 2.91% เมื่อเทียบกับ 1.45% ในปี พ.ศ. 2560

พร้อมกับได้เปรียบเทียบ 22 สินค้าและบริการใน 11 เมืองในเอเชีย พบว่าราคาสินค้าและบริการโดยรวมของเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้น 4.8% และเป็นเมืองที่มีราคาสินค้าและบริการแพงที่สุดใน 6 รายการ ได้แก่ ที่พักอาศัย, โรงพยาบาล, นาฬิกา, กระเป๋าถือสตรี, ไวน์, เครื่องประดับเพชรพลอย และครีมบำรุงผิว ขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ยังคงเป็นเมืองที่มีราคาถูกที่สุดในรายการและกลุ่มมหานครเหล่านี้