เปิดรายได้ทีวีดิจิทัล 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย. ปี 2561)