เผยผลสำรวจ “เศรษฐกิจสุขภาพในไทย คนไทยเข้าสู่วังวน “จน – เครียด – ป่วย” ชี้ฝึกสมาธิ -ใช้แอปสุขภาพ เทรนด์รักษา

วันเดอร์แมนธอมสัน (Wunderman Thompson) บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดในเครือดับบลิวพีพี กรุ๊ป เผยผลสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจสุขภาพในประเทศไทย (The Well EconomyThailand)” ในกลุ่มคนจำนวน 500 คน พบข้อมูลแปลกใหม่ที่น่าสนใจในกลุ่มผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่ดำเนินชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกและความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยแบ่งเป็น 4 บริบทที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนไทยในยุคปัจจุบัน ได้แก่ นิยามของคำว่าสุขภาพ, สาเหตุที่สุขภาพไม่ดี, การรักษา, สุขภาพและเทคโนโลยี

นิยามของสุขภาพดี ต้องดี 5 ด้าน! และการไดเอทคือเทรนด์มาแรงสุด

ผลการสำรวจล่าสุดพบว่าผู้คนในยุคนี้ให้คำนิยามของ “สุขภาพดี” ต้องครอบคลุมถึง สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพทางเพศ สติสัมปชัญญะ ความสมดุลของการทำงานและการใช้ชีวิต

แต่กลุ่มคนเจน X และเบบี้บูมเมอร์จะรู้สึกว่า สุขภาพจิต เป็นส่วนสำคัญในนิยามของคำว่าสุขภาพ

ในขณะที่เจน Z และคนรุ่นมิลเลนเนียล จะเชื่อมโยงสุขภาพกับสุขภาพด้านร่างกาย และ ความสมบูรณ์แข็งแรง ที่สำคัญประเด็นด้านการควบคุมดูแลอาหาร (Diet) เช่นการเลือกอาหาร หรือการให้ความสำคัญกับการอ่านผลิตภัณฑ์ ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอันดับหนึ่ง มากกว่าการออกกำลังกาย ที่จะช่วยในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี แรงจูงใจหลักในการดูแลร่างกายของคนไทยคือต้องการให้ภาพลักษณ์ของตัวเองดูดี (Positive Self Image) ผ่านการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีโรคร้ายแรง โดยพบว่า 82% ผู้คนคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ฉันจะต้องดูดี 50% ของเจน Z มิลเลนเนียล และเจน X จดจ่ออยู่กับการดูแลรักษาร่างกายให้ดูดีสมส่วนและสมบูรณ์แข็งแรง และมักจะกังวลเรื่องน้ำหนักตัวของตนเองหรือการที่พวกเขาไม่กำยำล่ำสันมากพอ และ 89% มองว่าปัจจุปันนี้การเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพได้กลายเป็นกระแสนิยมที่ห้ามตกเทรนด์

แล้วถ้าเป็นเรื่องสาเหตุที่สุขภาพไม่ดีล่ะ? คนคิดว่าเกิดจากอะไร

คนไทย 90% เชื่อว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจกระทบต่อสุขภาพของพวกเขา แทนที่จะกล่าวหาพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัวของตนเอง! นอกจากนี้ ยังหวังให้ภาครัฐออกมาทำหน้าที่ดูแลประชาชนอีกด้วย

ส่วนปัจจัยอันดับหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพไม่ดี คือ เรื่องเงินทองและการเงินส่วนบุคคล ถูกตั้งประเด็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้คนยุคนี้เกิดความเครียด (58%) เช่นเดียวกับในประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลีย (52%) จีน (42%) อินโดนีเซีย (60%) ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของพวกเขาโดยตรง และนำไปสู่วัฏจักรการหาเงินมาแก้ไขปัญหาสุขภาพวนเวียนอยู่ไม่รู้จบ เข้าข่ายที่ว่า “เงินน้อย (ลง) ส่งผลให้เกิดความเครียด เมื่อเกิดสภาวะเครียดกดดัน ก็กระทบกับสุขภาพกายและใจ จึงทำให้เจ็บป่วย เมื่อเจ็บป่วย จึงต้องเสียเงินเพื่อเยียวยารักษา” โดยพบว่าคนเจน X มีแนวโน้มจะมีความเครียดมากที่สุดในทุกแง่มุมของชีวิต

คำแนะนำผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์คือทางออกหลัก พุทธศาสนาส่งผลดีในด้านการรักษาตนเอง

เมื่อพบว่าป่วย คนไทยจะรักษาตนเองด้วยยาแก้ปวด ลดไข้จากร้านขายยา มากที่สุด โดยกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียล (65%) และเจน X (73%) จะรักษาตัวเองโดยใช้ยาแก้ปวดทั่วไปเพื่อให้ผลในทางรักษารวดเร็วประหยัดเวลา ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่มากกว่าคนในรุ่นอื่นๆ นอกจากนี้พวกเขายังใช้ยา “ธรรมชาติ” เป็นทางเลือกอีกด้วย

อีกหนึ่งกระแสที่มาแรงและส่งผลต่อพฤติกรรมการรักษา คือ คนไทยในทุกกลุ่มอายุ จะใช้ช่องทางออนไลน์เป็นทางออกที่ช่วยเสริมคำแนะนำที่ได้รับจากช่องทางออฟไลน์โดย 46% ของเบบี้บูมเมอร์จะไปคลินิก ตลอดจนค้นหาข้อมูลของอาการและวิธีการรักษาเพิ่มเติมจากช่องทางออนไลน์

ส่วนเจน Z (30%) คนรุ่นมิลเลนเนียล (27%) และเจน X (25%) จะเสาะหาคำแนะนำจากช่องทางโซเชียลมีเดีย และยังพบว่า เจน Z (19%) เลือกการรักษาด้วยการคุยกับแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่า

นอกจากนี้คนไทยมองว่าแนวคิดทางพุทธศาสนาส่งผลทางบวกต่อสุขภาพ โดยคนไทยมีอัตราการทำสมาธิและบำบัดตนเองสูงสุดทั้งในแง่ของร่างกายและอารมณ์ อาทิ การทำสมาธิ 78% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 51%,
การผ่อนคลายด้วยสปา 60% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 53%, รักษาโดยนักบำบัด 50% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ทั่วโลกที่ 30%

แอปสุขภาพ คือ ความหวังใหม่! ที่มาแรง!

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีศักยภาพสูงในการช่วยรักษาสุขภาพของคนยุคปัจจุบัน แต่จำเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน และให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล กว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ยังไม่มีการใช้แอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพเพื่อติดตามตรวจสอบสุขภาพของตน แม้จะอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมากก็ตาม เช่น ญี่ปุ่น ซึ่ง 78% ของเบบี้บูมเมอร์ระบุว่าพวกเขาไม่มีการใช้แอป

โดยเหตุผลหลักที่ไม่ใช้แอปมีความแตกต่างกันตามอายุ เช่นกลุ่มคนรุ่นเก่าไม่มีความรู้ตลอดจนไม่ได้ติดตามว่าแอปที่เกิดขึ้นใหม่ๆ นั้น ทำอะไรได้บ้าง และเชื่อถือแพทย์มากที่สุด ส่วนคนรุ่นมิลเลนเนียล (56%) เจน X (47%) และเจน Z (44%) คือกลุ่มหลักที่มีโอกาสจะเป็นกลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชั่นสุขภาพ

แต่เมื่อสำรวจในกลุ่มผู้ใช้แอปสุขภาพแล้ว พบว่าพวกเขารู้สึกว่าหากใช้อย่างถูกต้องสิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาไปถึงเป้าหมายตามนิยามของคำว่า “สุขภาพดี” ได้อย่างแน่นอน แอปสุขภาพนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยมอนิเตอร์เรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ น้ำหนัก อัตราการเต้นของหัวใจ และการควบคุมดูแลอาหาร/โภชนาการในแต่ละวัน โดย 87% เชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้ 81% ชอบที่จะติดตามแอปตรวจสอบสุขภาพของตนที่บ้านมากกว่าที่จะไปพบแพทย์

สถานการณ์ เศรษฐกิจสุขภาพ ของคนไทยในระดับ Micro Segment คือ ดัชนีชี้วัดสำคัญของความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพของประเทศ สุขภาพกายใจของคนคือผลสรุปของระดับความเป็นอยู่ของประชาชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ และสภาพสังคมในระดับมหภาค เพราะ “คนที่มีคุณภาพ” ย่อมสร้าง “ประเทศชาติที่มีคุณภาพ” เช่นกัน ยิ่งโดยเฉพาะในโลกที่มีการแข่งขันสูง และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรู้เท่าทันสุขภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพทางเพศ สติสัมปชัญญะ ความสมดุลของการทำงานและการใช้ชีวิต จึงเป็นวาระสำคัญที่ทุกภาคส่วน รวมถึงคนไทยทุกคน ที่จะต้องหันมารณรงค์ในการดูแลป้องกันก่อนที่ปัญหาสุขภาพจะกลายเป็นวัฏจักร “จน – เครียด – ป่วย” จนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในที่สุด.