คนต่างเจนฯ เล่นโซเชียลมีเดียต่างกัน

โซเชียลมีเดีย
ข้อมูลจากเอเจนซี YDM Thailand แยกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คนแต่ละเจนเนอเรชันชอบใช้งาน พบว่าแต่ละเจนฯ มีโซเชียลมีเดียยอดฮิตต่างกัน

จุดสังเกตคือยุคนี้คน Gen Z ไม่เล่น Facebook แล้ว ขณะที่คน Gen X ก็ไม่เล่น Instagram

แต่มีแพลตฟอร์มที่คนทุกเจนเนอรชันเล่นเหมือนกันคือ YouTube และ TikTok สะท้อนให้เห็นว่าคนทุกวัยชอบคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอเป็นหลัก

สิ่งที่แบรนด์ควรรู้ก็คือ คนไทยใช้เวลาเล่นโซเชียลมีเดียมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน

และ 46% ของคนไทยเชื่อรีวิวสินค้าจากอินฟลูเอนเซอร์ ทำให้การเลือกโซเชียลมีเดียและอินฟลูเอนเซอร์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจะช่วยส่งเสริมยอดขายแบรนด์ได้สูงมาก

#โซเชียลมีเดีย #GenZ #GenY #GenX #แบรนด์ #กลยุทธ์การตลาด #positioningonline