ไทยพาณิชย์ ผ่าตัดองค์กรครั้งใหญ่ ตั้ง “4 ผู้จัดการใหญ่” คุม 4 สายงาน

เป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายของธนาคาร” ที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกค้า คู่แข่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ล่าสุด ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)” ต้องปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ดันรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นมาเป็น ผู้จัดการใหญ่ขับเคลื่อนธุรกิจปัจจุบัน ให้ซีอีโอดูแลภาพรวมธุรกิจธนาคารในอนาคต

อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภารกิจ Transformation ที่ได้เริ่มดำเนินการกลับหัว ตีลังกาตั้งแต่ต้นปี 2018 โดยเน้นการผลักดันองค์กรให้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วใน 5 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 1. Lean the Bank 2. Digital acquisition 3. Data capabilities 4. New growth  5. Bank as a platform

ที่ผ่านมาได้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการลงทุนทางเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของธนาคาร 

อย่างไรก็ตาม ในการภารกิจดังกล่าว องค์กรจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานในลักษณะ Agile Organization รวมถึงบทบาทหน้าที่ในทุกระดับ ที่จะต้องทำงานรูปแบบใหม่ เพื่อดึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่ได้ลงทุนไปแล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าของธนาคาร

ภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานทุกส่วน รวมถึงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่ เป็นหน้าที่หลักของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้น

ด้วยเหตุนี้ทางอาทิตย์จึงได้นำเสนอแยกตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ออก เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจปัจจุบัน และผลักดันภารกิจ Transformation ในด้านต่างๆ ควบคู่กัน เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในปี 2020 ตามที่ได้วางแผนไว้ก่อนหน้านี้

ล่าสุด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ประกาศปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยอาทิตย์ นันทวิทยาจะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่เพียงตำแหน่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว SCB Transformation และเพื่อเตรียมตัวสำหรับธุรกิจธนาคารในอนาคต และตั้งรองรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ขึ้นมาเป็นผู้จัดการใหญ่ 4 ราย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจปัจจุบัน โดยได้แต่งตั้งให้

1. สารัชต์ รัตนาภรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าบุคคล และผู้บริหารสูงสุดเครือข่ายสาขา

2. อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Retail Lending Products ผู้บริหารสูงสุด Retail Payments และผู้บริหารสูงสุด Facility Management

3. อรพงศ์ เทียนเงิน รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Digital Transformation Officer และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์

4. ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer, Chief Strategy Officer

โดยโครงสร้างใหม่นี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ทั้งนี้ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการทรานฟอร์มองค์กรตั้งแต่ปี 2559 ภายใต้กลยุทธ์ กลับหัว ตีลังกาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัล และการลดต้นทุน ซึ่งครั้งนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในรอบ 111 ปีของ SCB เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป.