“วอยซ์ทีวี” ร้องศาลปกครองคุ้มครอง-เรียกค่าเสียหาย หลัง กสทช.สั่งจอดำ 15 วัน


by Admin
12-02-2019 17:46:07

หลังจาก กสทช. มีคำสั่งทางปกครองให้ทีวีดิจิทัลวอยซ์ทีวีระงับออกอากาศทั้งสถานี” เป็นเวลา 15 วัน มีผลตั้งแต่ 0.00 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ด้วยสาเหตุว่า วอยซ์ทีวีนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างความสับสนและยั่วยุ ซึ่งนับเป็นคำสั่งปิดสถานีครั้งที่ ตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลในปี 2557 

เมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด กล่าวว่า คำสั่งทางปกครอง กสทชระงับออกอากาศช่องวอยซ์ทีวีทั้งสถานี 15 วัน ได้ส่งผลกระทบกับวอยซ์ทีวี ที่ไม่สามารถออกอากาศตามผังรายการปกติได้ ดังนั้นหลังจากได้รับคำสั่งแล้ว วอยซ์ทีวี ได้กำหนดท่าที ชัดเจน แล้วว่าจะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองทันที เพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวต่อคำสั่งปิดสถานี 

รวมทั้งพิจารณาเรียกค่าเสียหายทั้งด้านรายได้และความเสียหายอื่นๆ ด้วย เฉพาะค่าเสียหายที่ต้องหยุดออกอากาศ 15 วัน อยู่ที่ 30 ล้านบาท แต่ตัวเลขค่าเสียหายที่จะฟ้องร้องจะสูงกว่านี้ 

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ วอยซ์ทีวีมีการเข้าไปหารือเรื่องการออกอากาศรายการกับคณะอนุกรรมการเนื้อหา กสทช.เป็นประจำ บรรยากาศการชี้แจ้งเป็นความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และตักเตือนกันไปมาและไม่มีบรรยากาศการตัดสินลงโทษ 

กรณีที่มีการตัดสินลงโทษที่เกิดขึ้นกะทันหัน ในการระงับออกอากาศ 15 วัน จึงต้องดูว่าเป็นการตัดสินที่เป็นอิสระหรือไม่” 

เนื้อหารายการที่วอยซ์ทีวีนำเสนอ เช่น การสัมภาษณ์ พล...เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ที่พูดถึงการทำงานของรัฐบาล เป็นสิ่งที่ วอยซ์ทีวี นำเสนอข้อเท็จจริง เช่นเดียวกับที่สถานีทีวีช่องอื่นนำเสนอ แต่วอยซ์ทีวีกลับถูกวินิจฉัยลักษณะว่าไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้หรือไม่ และเห็นว่าคำสั่งปิดสถานี 15 วันเป็นการ เลือกปฏิบัติ เพราะมีการชี้แจงการนำเสนอรายการมาตลอดในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และเห็นว่าไม่น่าจะต้องไปถึงการออกคำสั่งระงับออกอากาศ

ในกรณีที่ต้องระงับออกอากาศทางทีวีดิจิทัล จะนำรายการที่ผลิตเองไปออกอากาศทางช่องทางออนไลน์แทน แต่รายการที่ผลิตโดยพันธมิตรและไม่ได้ออกอากาศทางทีวี ถือเป็นความเสียหาย ที่ผ่านมา วอยซ์ทีวีได้รับผลกระทบมาตลอดตั้งแต่ปี 2557 ที่ถูกปิดสถานีครั้งแรก 30 วัน ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2560 จำนวน วัน และล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ 15 วัน

การปิดสถานีที่ผ่านมาได้ประคับประคองสถานการณ์มาตลอด แม้ฝ่ายบริหารจะเคาะมาหลายครั้งแล้วว่าให้ฟ้องอุทธรณ์คำสั่งและเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการ มาครั้งนี้มองว่าได้รับผลกระทบและเสียหายจึงต้องฟ้องศาลปกครองเพื่อขอความเป็นธรรม”  

วอยซ์ทีวี ระบุว่า ยังคงหลักการนำเสนอเนื้อหาเหมือนเดิม คือ ข้อเท็จจริงและบทวิเคราะห์ตามหลักการเสรีประชาธิปไตย

กสทช.แจงคำสั่งวอยซ์ทีวีจอดำ 15 วัน

พล..พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (12 ..) สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งทางปกครองระงับการออกอากาศ ช่องวอยซ์ทีวี เป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับคำสั่ง คือตั้งแต่ 0.00 ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป 

โดยสำนักงาน กสทช.ใช้อำนาจตามมาตรา 37 ...การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ .. 2551 มาตรา 64 และ 16 คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 97 และฉบับที่ 103 และมาตรา 20 ของประกาศคณะกรรมการ กสทชเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต ให้บริการกระจายเสียงหรือบริการโทรทัศน์ .. 2555 จึงมีคำสั่งทางปกครอง ให้พักใช้ใบอนุญาตคลื่นความถี่ทีวีดิจิทัล โดยหลังจากได้รับคำสั่งทางปกครอง วอยซ์ทีวีสามารถอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองโดยร้องศาลปกครองภายใน 30 วัน

สาเหตุที่ออกคำสั่งปิดสถานี วอยซ์ทีวีมาจากกระทำความผิดในการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาทำให้เกิดความสับสนและยั่วยุ ที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนวอยซ์ทีวีมาโดยตลอด โดยตั้งแต่ปี 2558 พบว่าวอยซ์ทีวีมีการกระทำความผิด 4 กรณี ปี 2559 มี 11 กรณี ปี 2560 มี 10 กรณี ปี 2561 มี 9 กรณี และปี 2562 มี 3 กรณี

สำหรับกรณีล่าสุดที่นำไปสู่คำสั่งปิดสถานี 15 วัน มาจากเนื้อหารายการ Tonight Thailand วันที่ 16 ธันวาคม 2561 รายการ wake up news วันที่ 21, 28, 29 มกราคม และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จึงมีคำสั่งทางปกครองให้วอยซ์ทีวี ปรับปรุงเนื้อหารายการให้เหมาะสม.

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter