ซีพี-เมจิ โชว์ Milk Museum by CP-Meiji จ.สระบุรี ศูนย์เรียนรู้การผลิตนม-โยเกิร์ต แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย

นายสุจริต มัยลาภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เปิดเผยว่า ซีพี-เมจิ ก่อตั้ง Milk Museum by CP-Meiji ที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตนมและโยเกิร์ตแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 – Milestone และ Hall of Fame เป็นฐานการเรียนรู้ที่ชี้ให้เห็นว่าคนไทยรู้จักการบริโภคนมได้อย่างไร และเป็นจุดที่ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้ทำความรู้จักกับพระบิดาแห่งการโคนมไทย, โซนที่ 2 – Mezzanine เป็นจุดถ่ายภาพผู้เข้าชม , โซนที่ 3 – ห้อง Auditorium เป็นห้องประชุมสำหรับผู้มาเยี่ยมชม และโซนที่ 4 – Visitor Corridor โดยประกอบไปด้วย 7 ฐานการเรียนรู้ (Stations) เกี่ยวกับกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยว และโยเกิร์ต ภายใต้มาตรฐานแบรนด์ “ซีพี-เมจิ”

“ซีพี-เมจิ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์รายใหญ่ของไทย ที่เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ บริษัท เมจิ จำกัด ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ของญี่ปุ่น ดังนั้น เราจึงต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตนมและโยเกิร์ตให้กับผู้ที่สนใจผ่าน Milk Museum ที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยหันมาบริโภคนมกันมากขึ้น เพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรง” นายสุจริต กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสามารถสอบถามได้ที่ 036-379-057 โดยเปิดวันจันทร์-วันศุกร์ แบ่งเป็น 2 รอบ เวลา 09.00 -12.00 น. และ 13.30-16.30 น./