ทรูประกาศ Co President คนใหม่ ดันลูกหม้อ “ศิริพจน์” รับตำแหน่งใหญ่ ลุยงานขายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 28 .. ทรูได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมบอร์ดบริษัทได้มีมติ แต่งตั้งนายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มอาวุโส ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ขึ้นเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) หรือ CO-president ของกลุ่มบริษัท แทนที่ นายวิเชาว์ รักพงษ์ไพโรจน์ ที่ปรับขึ้นไปดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 นี้ 

สำหรับประวัติของ นายศิริพจน์ นั้น ปัจจุบันอายุ 55 ปี เป็นลูกหม้อของกลุ่มทรู ทำงานมานานกว่า 27 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จากถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ทั้งนี้ ศิริพจน์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการขาย การทำตลาดในระดับภูมิภาค มาโดยตลอด ซึ่งการเข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้ จะเป็นการรับตำแหน่งร่วมกับนายกิตติณัฐ ทีคะวรรณ โดยที่นายศิริพจน์จะรับผิดชอบในงานขายในตลาดทั่วประเทศ เนื่องจากทิศทางปีนี้กลุ่มทรูต้องการมุ่งเน้นงานขายในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ส่วนนายกิตติณัฐจะรับผิดชอบงานด้านพาณิชย์ทั้งหมด.