บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผนึก กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วภูมิภาคประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษา สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย


by Sukyai
24-04-2019 13:04:39

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผนึกกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง นับเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย เพื่อร่วมพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาไทยทั่วประเทศ หวังเป็นส่วนหนึ่งสร้างบุคลากรที่ดีมีคุณภาพเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เปิดเผยว่า เพื่อร่วมพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ในการสร้างบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพสู่สังคมในอนาคต ทางบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ครอบคลุม 6 กลุ่มทั่วภูมิภาคของประเทศ ประกอบด้วย

1.กลุ่มกรุงเทพ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2.กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

3.กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ,มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

4.กลุ่มภาคกลาง 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

5.กลุ่มภาคใต้ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6.กลุ่มภาคตะวันตก 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี,มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ด้านการศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ฝึกวิชาชีพในการทำงานในธุรกิจค้าปลีก โดยทางบิ๊กซีได้ส่งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมร่างหลักสูตรการจัดการค้าปลีก พร้อมทั้งนำวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา และจัดรถมินิบิ๊กซี หรือรถมินิทรัค ร้านค้าจำลองให้นักศึกษาได้ฝึกการทำงานจริง ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามาฝึกงานกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เพื่อได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงที่นอกเหนือจากในห้องเรียน และพัฒนาทักษะต่างๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสรับบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงกรอบความร่วมมือในอีกหลายด้าน อาทิ การร่วมมือด้านการวิจัยการตลาด เช่น การพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกเพื่อเปิดสาขาใหม่ๆ รวมไปถึงโครงการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาผ่านช่องทางสาขาบิ๊กซีทั่วประเทศกว่า 1,000 สาขา เป็นต้น

สำหรับความร่วมมือระหว่างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง นับว่าเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ในประเทศไทย เป็นโอกาสอันดีที่สถาบันการศึกษาและกลุ่มธุรกิจค้าปลีก จับมือร่วมกันพัฒนาบุคลากรที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและมีคุณภาพออกสู่สังคมไทยต่อไป จึงร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter