“เจ้าสัวธนินท์” แจ้งลาออกจากประธานกรรมการ CPF แจงมีภารกิจมากขึ้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงบ่ายของวันนี้ (24 เมษายน 2562) ว่า เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีภารกิจมากขึ้น ทำให้ไม่มีเวลาปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลในวันที่ 24 เมษายน 2562

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท อยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป

จากรายการประจำปีของ CPF ได้ระบุว่าตำแหน่งประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 200,000 บาท และยังมีค่าตอบแทนพิเศษในอัตรา 0.5% ของเงินปันผลประจำปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง สำหรับเจ้าสัวธนินท์ได้รับค่าตอบแทนในปี 2561 จำนวน 6,628,000 บาท

สำหรับรายได้และกำไรย้อนหลังของ CPF มีดังนี้

  • ปี 2558 รายได้รวม 439,413.85 ล้านบาท กำไร 11,058.74 ล้านบาท
  • ปี 2559 รายได้รวม 476,682.69 ล้านบาท กำไร 14,702.82 ล้านบาท
  • ปี 2560 รายได้รวม 523,179.98 ล้านบาท กำไร 15,259.32 ล้านบาท
  • ปี 2561 รายได้รวม 567,820.21 ล้านบาท กำไร 15,531.47 ล้านบาท