เลิศชาย กันภัย : Digi Marketing

เลิศชาย กันภัย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ จำกัด

Book Digi Marketing โดย เอียน เฟนวิคก์

Why? เพราะตัวเองทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกมออนไลน์จึงจำเป็นต้องอ่านเพื่อให้ทันกระแส และนอกจากตัวเองจะอ่านแล้ว ยังแนะนำให้พนักงานในบริษัทให้อ่านด้วย เพื่อการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทำตลาดแบบดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง

In Brief : ส่วนแรกของหนังสือนั้นกูรูด้านการตลาดจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของสื่อดิจิตอลที่มีต่อการทำตลาดในยุคปัจจุบัน และเปลี่ยนแปลงอนาคตได้อย่างไรบ้าง ส่วนที่สองจะเป็นการแนะนำให้รู้จักกับสื่อดิจิตอลประเภทต่างๆ รวมทั้งใช้สื่อต่างๆ ให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ส่วนสุดท้ายเป็นวิธีการนำหลักการเหล่านั้นมาปฏิบัติให้ได้ตามแผน