จารุวรรณ วนาสิน : My Life

จารุวรรณ วนาสิน
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท โลว์ ประเทศไทย จำกัด

Book My Life by Golda Meir

Why? ชอบอ่านงานเขียนอัตชีวประวัติของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะเรื่องโปรดคือ My Life ที่ Golda Meir นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอิสราเอลซึ่งรับตำแหน่งเมื่อปี 1969 เขียนบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจของเธอเอง

In Brief : หนังสือบอกเล่าเรื่องราวบุคลิกตัวตนของเธออย่างหมดจดรวมถึงเป้าหมายในการขับเคลื่อนอิสราเอล จากครอบครัวยากจน สู่การเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอิสราเอลนานกว่า 5 ปี ประวัติศาสตร์การเมืองอิสราเอลที่เข้มข้นในช่วงทั้งก่อนหน้าและระหว่างที่เธอมีส่วนร่วมทำให้อัตชีวประวัติเรื่องนี้กลายเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าเล่มหนึ่ง
นอกจากนี้จารุวรรณยังชอบอ่านนวิยายแนวสืบสวนสอบสวนซึ่งได้ใช้จินตนาการโดยเฉพาะผลงานของนักเขียนชื่อดัง แพทริเซีย คอนเวลล์