กฤษดา จ่างใจมนต์ : The Secret

กฤษดา จ่างใจมนต์
กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์กิฟ 711

Book The Secret โดย Rhonda Byrne แปลโดย จิระนันท์ พิตรปรีชา

Why? หนังสือนำเสนอพลังอำนาจของความคิด โดยความคิดของเราจะเป็นตัวที่คอยผลักดันให้เรามีพลังทำสิ่งดีๆ ทำให้ประสบความเร็จตามมา และเมื่ออ่านแล้วทำให้มีกำลังใจ

In Brief : หนังสือพูดถึงกุญแจที่นำไปสู่ความสำเร็จ เปรียบเทียบได้กับความลับที่ช่วยให้บุคคลสำคัญหลายคนในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกให้ประสบความสำเร็จ ให้ผู้อ่านเรียนรู้การได้มี ได้เป็น ได้ทำทุกอย่างที่ตัวเองต้องการ โดยความคิดของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ความคิดนั้นให้เกิดประโยชน์อย่างไร