“ชานมไข่มุก” เมนูที่แม้แต่ IKEA ยังต้องมี! ที่เดียวในโลก