กสทช. สรุปคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 7 ช่อง รวมจ่าย 2,932.68 ล้านบาท