“อาลีเพย์” ใช้เทคโนโลยี AI และ VR ให้บริการคัดแยกขยะ คนจีนแห่ใช้แล้วกว่า 3 ล้านคน

ล้ำหน้าไปอีกขั้นเมื่อแอปพลิเคชั่นอาลีเพย์ (Alipay) แพลตฟอร์มบริการทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือในเครืออาลีบาบา ประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) และ เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Virtual reality: VR) สร้างโปรแกรมคัดแยกขยะ

จากรายงานระบุว่า ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นสามารถระบุประเภทของขยะได้ด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือสแกนภาพ โดยระบบประมวลผลจะแจ้งประเภทของขยะให้ทราบในไม่กี่วินาทีเท่านั้น 

นับตั้งแต่การเปิดตัวบริการดังกล่าวเมื่อต้นเดือน .. ที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการโปรแกรมคัดแยกขยะแล้วกกว่า 3 ล้านคน โดยโปรแกรมคัดแยกขยะสามารถจำแนกขยะได้มากกว่า 4,000 ชนิด โดยที่ผ่านมา เปลือกกุ้ง แผ่นมาสก์หน้า เปลือกเมล็ดทานตะวันและก้านสำลีเป็นขยะที่ถูกสแกนมากที่สุด

นับจากช่วงเริ่มต้นศตวรรษนี้ จีนได้รณรงค์ให้ประชาชนแยกประเภทของขยะในครัวเรือนโดยความสมัครใจ แม้จะมีประชาชนจำนวนมากขึ้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการแยกประเภทขยะ แต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก

กระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองและชนบท (Ministry of Housing and Urban-rural Development) เปิดเผยว่า จีนจะใช้เงินจำนวน 2.13 หมื่นล้านหยวน หรือราว 1.65 แสนล้านบาทในการลงทุนสร้างระบบการคัดแยกขยะให้สอดคล้องกับความต้องการในประเทศ

เมื่อช่วงต้นเดือน รัฐบาลจีนได้เวียนคำสั่งให้ทุกเมืองในประเทศจะต้องสร้างระบบการจัดการและคัดแยกขยะให้สมบูรณ์ภายในปี 2568.

Source