สินค้า “ราคาถูก” ค้าปลีกที่ไหนก็ขายได้ “เทสโก้ โลตัส” เพิ่มความต่างด้วย 4 เสาหลักแบรนด์ยั่งยืน

ธุรกิจค้าปลีกที่ชูจุดขายสินค้าราคาถูก เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการทุกรายหยิบมาใช้จนกลายเป็นเรื่องปกติ ด้วยเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับ องค์กรที่มีนโยบายความยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน “เทสโก้ โลตัส” จึงให้ทำเรื่องนี้อย่างเข้มข้น

สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ในโอกาสดำเนินธุรกิจครบ 25 ปีในไทย ได้ยกระดับการทำความดีจาก “วัฒนธรรมองค์กร” สู่ “นโยบาย” ในการดำเนินงาน ที่มีการวางเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยนโยบายด้านความยั่งยืนชื่อว่า The Little Helps Plan สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) มุ่งช่วยเหลือผู้บริโภคชาวไทยให้สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพ จากแหล่งที่ยั่งยืน และมีราคาที่เอื้อมถึงได้ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งทำมาตั้งแต่ปี 2561

“เทสโก้ โลตัส เริ่มจากนโยบายจำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ หลังจากนี้จะเดินนโยบายด้านความยั่งยืนในทุกด้านอย่างเข้มข้น เพื่อยกระดับการเป็นองค์กรที่ทำความดี”

     

4 เสาหลักองค์กรยั่งยืน

สำหรับนโยบายด้านความยั่งยืน ประกอบไปด้วย 4 เสาหลัก

1. การจัดหาผลิตภัณฑ์ ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก เชื่อว่ามีบทบาทมากกว่าการจัดหาสินค้ามาและขายไป แต่มีบทบาทช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศ เป้าหมายระยะสั้น จะเพิ่มปริมาณผักใบพื้นบ้าน ที่รับซื้อตรงจากเกษตรกร จาก 60% เป็น 70% และเป้าหมายระยะยาว ในปี 2565 จะซื้อทั้งหมด 100%

2. สุขภาพ เป้าหมายระยะสั้น 6 เดือนจากนี้ พัฒนากลุ่มสินค้า Balanced Diet และอาหารเจพร้อมทานปราศจากผงชูรส ส่วนเป้าหมายระยะยาว สินค้าประเภทอาหารแบรนด์เทสโก้ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ทั้งหมดต้องดีต่อสุขภาพ

3. บรรจุภัณฑ์ ระยะสั้น 6 เดือน ไม่ใช้วัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ในบรรจุภัณฑ์สินค้าแบรนด์เทสโก้ ยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกทั้งหมด พร้อมรับบริจาคหลอดเพื่อนำไปทำเป็นหมอนบริจาคให้ผู้ป่วยนอนติดเตียง โดยเป้าหมายระยะยาวในปี 2568 บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดต้องทำจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้

ปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาเร่งด่วน เทสโก้ โลตัส ได้มุ่งลดขยะพลาสติกและเป็นผู้นำด้านการลดขยะอาหาร โดยเป็นค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยที่รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก มาตั้งแต่ปี 2553 และได้เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการลดใช้ถุงพลาสติก เช่น งดใช้ถุงพลาสติกเมื่อลูกค้าซื้อสินค้า 1 – 2 ชิ้น ในร้านค้าขนาดเล็กทั้ง 1,800 แห่งทั่วประเทศ

4. ขยะอาหาร เป้าหมายระยะสั้น 6 เดือน ไม่ทิ้งอาหารที่จำหน่วยไม่หมด แต่ยังรับประทานได้ จากไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขา เพื่อนำไปบริจาคให้ชุมชน เป้าหมายระยะยาวปี 2573 ลดการทิ้งอาหารในธุรกิจของเทสโก้ ให้ได้ 50%

ที่ผ่านมาได้มอบอาหารคุณภาพให้ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งรวมทั้งโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ที่มอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน 77 โรงเรียน ใน 77 จังหวัด และบริจาคอาหารที่ยังทานได้แต่จำหน่ายไม่หมดจากไฮเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่

ภายใต้แผนงาน The Little Helps Plan ได้กำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้น มุ่งเน้นในเรื่องห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และเรื่องบรรจุภัณฑ์และการใช้พลาสติก เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความเร่งด่วนสำหรับสังคมไทย.