โอเปอเรเตอร์ใหญ่สุดในโลก! ไชน่าโมบายล์ ผนึกกลุ่มทรูแจ้งเกิด 5G ในไทย

การพัฒนาเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) หรือ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) ล้วนต้องขับเคลื่อนผ่านเทคโนโลยี 5G ซึ่งประเทศไทยได้ผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G ระดับชาติมาดูแล ในฟากโอเปอเรเตอร์เองก็เดินหน้านโยบายนี้เช่นกัน

กลุ่มทรู ผู้ให้บริการสื่อสารครบวงจรในประเทศไทย ในรูปแบบคอนเวอร์เจนซ์ ประกาศความร่วมมือล่าสุดกับ ไชน่าโมบายล์ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งในด้านจำนวนฐานลูกค้าและเป็นผู้นำ 5G ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนความร่วมมือพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือน ก.ย. 2557

วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าววิสัยทัศน์ของกลุ่มทรู ที่จะก้าวเป็นผู้นำเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย จะได้รับการสนับสนุนจาก ไชน่าโมบายล์ ทั้งเรื่องของการพัฒนาธุรกิจ 5G และการเตรียมความพร้อมด้านเครือข่าย ปัจจุบันทั้ง 2 องค์กร ต่างเร่งที่จะเปิดให้บริการ 5G ทั้งในประเทศจีนและไทย  

“ความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้กลุ่มทรูได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของไชน่าโมบายล์ได้เป็นอย่างดีทั้งเรื่องของเครือข่ายและเทคโนโลยี 5G ตลอดจนการฝึกอบรม โครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ สำหรับพนักงานและคู่ค้า ยิ่งไปกว่านั้นจะได้รับประโยชน์อื่นๆ จากการได้เรียนรู้ขีดความสามารถที่สำคัญต่างๆ ของไชน่าโมบายล์ที่ได้จากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ”

หลี่ เจิ้งเม่า รองประธานกรรมการ บริษัท ไชน่าโมบายล์ จำกัด กล่าวว่า กลุ่มทรู เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทยที่ดีมาตลอด กลุ่มทรู เป็นผู้นำด้านบรอดแบนด์ เคเบิลทีวี และยังเป็นผู้นำธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในระบบ 3G และ 4G ในประเทศไทย ไชน่าโมบายล์เชื่อมั่นว่าการที่ได้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับทรู คอร์ปอเรชั่น จะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทั้งการผสมผสานทรัพยากร การทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงร่วมกันสร้างแบรนด์ของการเป็นผู้นำ 5G

สำหรับความร่วมมือล่าสุด จะเอื้อประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายในอนาคต โดยกลุ่มทรูสามารถสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจจากการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับไชน่าโมบายล์ ขณะเดียวกัน ไชน่าโมบายล์ ก็ได้รับประโยชน์จากการร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ ทำให้สามารถขยายกิจการของบริษัทไปยังระดับภูมิภาคและระดับโลก

ส่วนความร่วมมือในอนาคต ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันจัดหาแหล่งอุปกรณ์โทรคมนาคมและเครือข่ายจากทั่วโลก รวมถึงการขยายตลาดไปสู่ธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์

นับตั้งแต่ความร่วมมือตั้งแต่ปี 2557 ไชน่าโมบายล์ และกลุ่มทรู ได้ดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์/บริการเสริม/คอนเทนต์ 2) ธุรกิจระหว่างประเทศ 3) เครือข่าย 4) การจัดซื้อดีไวซ์ 5) การจัดซื้อทั่วไป และ 6) ทรัพยากรบุคคล โดยจะมีคณะทำงานร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เพิ่มผลประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย.